song
Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX: Xem xét 4 tờ trình và dự thảo nghị quyết
Ngày xuất bản: 22/06/2022 12:00:00 SA
Lượt đọc: 71

 Ngày 22/6, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) xem xét 4 tờ trình và dự thảo nghị quyết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.

Tham gia Kỳ họp có đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

 

Quang cảnh Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua 4 tờ trình và dự thảo nghị quyết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, gồm: 

Dự thảo Nghị quyết Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Yên Bái.

Dự thảo Nghị quyết về Giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. 

Dự thảo Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm B; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác.

 

Đại biểu tham dự Kỳ họp.

Các nội dung được xem xét, quyết định tại Kỳ họp này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là căn cứ pháp lý để UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; triển khai các thủ tục hành chính để thực hiện các công trình, dự án đầu tư theo quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau Kỳ họp này, UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. 

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Đồng chí đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban, tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong thực tế triển khai để tổng hợp và phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giải quyết thỏa đáng, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. 

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức Kỳ họp thứ 7, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7/2022.

Theo Báo Yên Bái

 

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải