song
121 tác phẩm vào vòng Sơ khảo Giải Báo chí Yên Bái năm 2023
Ngày xuất bản: 21/04/2023 12:00:00 SA
Lượt đọc: 3513

 Ngày 20/4/2022, Giải Báo chí Yên Bái hàng năm tổ chức chấm vòng Sơ khảo năm 2023, với tổng số 121 tác phẩm trong đó: báo truyền hình 38 tác phẩm, báo phát thanh 16 tác phẩm, báo in 42 tác phẩm và ảnh báo chí 25 tác phẩm.

Nhìn chung các tác phẩm tham gia giải năm nay đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp đảng bộ, chính quyền trong tỉnh, phản ánh sinh động, phong phú thực tiễn đổi mới trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

Ban Giám khảo chấm loại hình Ảnh báo chí

 

Ban Giám khảo chấm các tác phẩm truyền hình

 

Với tinh thần khách quan, chấm điểm độc lập cho từng tác phẩm, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất vào khung giải trình Hội đồng Chung khảo đề nghị UBND tỉnh tặng khen thưởng vào dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023).

P.V

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải