song
 • Công văn của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Bảo tàng Báo chí Việt Nam vào quy hoạch tổng thể hệ thống Bảo tàng Việt Nam

  Ngày xuất bản: 10/09/2015 12:00:00 SA

  Ngày 01 tháng 8 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Công văn số 1353/TTg-KGVX, về việc bổ sung Bảo tàng Báo chí Việt Nam vào quy hoạch tổng thể hệ thống Bảo tàng Việt Nam đến năm 2020.

 • Công văn của Hội Nhà báo Việt Nam về việc tổ chức Hội Báo Xuân toàn quốc năm 2015

  Ngày xuất bản: 10/09/2015 12:00:00 SA

  Ngày 26/8/2014, Hội Nhà báo Việt Nam ra công văn số 260/CV-HNBVN về việc tổ chức Hội Báo Xuân toàn quốc năm 2015, do Phó Chủ tịch Thường trực Hà Minh Huệ kí ban hành.

 • Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục Báo chí

  Ngày xuất bản: 10/09/2015 12:00:00 SA

  Ngày 16/7/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định số 984/QĐ - BTTTT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục báo chí...

 • Hướng dẫn việc đổi và cấp thẻ Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2011- 2016

  Ngày xuất bản: 10/09/2015 12:00:00 SA

  Căn cứ quy định về việc đổi và cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam theo thời hạn 5 năm một lần (theo nhiệm kỳ đại hội), Hội Nhà báo Việt Nam trân trọng thông báo về việc đổi và cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2011-2016.

 • Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở TW & địa phương 2013

  Ngày xuất bản: 10/09/2015 12:00:00 SA

  Ngày 27/5/2013, Văn phòng HNBVN đã ban hành Công văn Số 616/CV-VPHNBVN về việc Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán kinh phí Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí

 • Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải