song

 

STT

Họ tên

Năm sinh

Dân tộc

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nam

Nữ

1

Nguyễn Minh Tuấn

1965

 

Kinh

Chủ tịch Hội

Tổng biên tập Báo Yên Bái

Báo Yên Bái

0912134666

2

Nguyễn Thanh Thủy

 

1968

Kinh

Phó Chủ tịch Hội

PGĐ Đài PT - TH

Đài PT - TH tỉnh Yên Bái

0912120798

3

Nguyễn Xuân Cảnh

1970

 

Kinh

Phó chủ tịch Thường trực Hội

Hội Nhà báo

0983534475

 

4

Nguyễn Quốc Chiến

1976

 

Kinh

Ủy viên Ban chấp hành Hội

PGĐ Sở TT và TT

Sở Thông tin và Truyền thông

0913590119

5

Nguyễn Đình Thi

1963

 

Kinh

Ủy viên Ban chấp hành hội

Phó chủ tịch Hội LH VHNT

Hội LH Văn học Nghệ thuật

0912510768

6

Nguyễn Tiến Tuấn

1970

 

Kinh

Ủy viên Ban chấp hành hội

PGĐ Đài PT - TH

Đài PT - TH tỉnh Yên Bái

0912134783

7

Đinh Đức Tưởng

1962

 

Kinh

Ủy viên Ban chấp hành Hội

Trưởng cơ quan Thường trú TTX Việt Nam tại Yên Bái

TTX Việt Nam tại Yên Bái

0912220681

8

Nguyễn Tuấn Anh

1970

 

Kinh

Ủy viên Ban chấp hành Hội

Trưởng phòng Tòa soạn

Báo Yên Bái

0912017735

9

Trịnh Hoàng Yên

1981

 

Kinh

Ủy viên Ban chấp hành Hội

P.chánh VP Hội Nhà báo

Hội Nhà báo

0914347345

 

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải