song

 - Từ năm 2001 đến năm 2005 Hội Nhà báo Yên Bái đã có thành tích xuất sắc, được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương lao động hạng ba. Quyết định số 868/QĐ/CTN ngày 26/ 07/2006.

     - Năm 2006 Bằng khen của UBND tỉnh tại Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 20/4/2007.

     - Năm 2007 Bằng khen của UBND tỉnh tại Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 26/02/2008.

    - Năm 2008 Bằng khen của UBND tỉnh tại Quyết định số 701/QĐ - UBND ngày 21/05/2009. Bằng khen của Chính phủ tại Quyết định số 710/QĐ- TTg, ngày 02/6/2009.

    - Năm 2009 được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh, tại Quyết định số: 333/ QĐ - UBND ngày 18/3/ 2010.

   - Năm 2010 Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh số 445/QĐ- UBND ngày 5/4/2011 đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

   - Năm 2011 Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh số 224/QĐ- UBND ngày 12/3/2012 đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2011.

   - Năm 2012 Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh số 145/QĐ- UBND, ngày 25/02 /2013 đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2012.

   - Năm 2012 Bằng khen Hội Nhà báo Việt Nam số 92/QĐ- BK, ngày 8/4/2013 đã có thành tích xuất sắc vè nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2012. 

  - Năm 2013 Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam tại Quyết định số: 101, ngày 11/4/2014 về việc công nhận danh hiệu "Tập thể Hội xuất sắc" Hội Nhà báo năm 2013.

 

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải