song

 

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HỘI NHÀ BÁO YÊN BÁI

kHÓA VII - NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

 

STT

Họ Tên

Năm sinh

Dân tộc

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

1

Nguyễn Minh Tuấn

1965

Kinh

Chủ tịch Hội

Tổng biên tập báo Yên Bái

Báo Yên Bái

0912134666

2

Nguyễn Thanh Thủy

1968

Kinh

Phó Chủ tịch Hội

Phó Giám đốc Đài PT - TH

Đài PT - TH tỉnh Yên Bái

0912120798

3

Nguyễn Xuân Cảnh

1970

Kinh

Phó Chủ tịch Thường trực Hội

Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái

0983534475

 

 

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải