song

DANH SÁCH BAN THƯ KÝ CÁC CHI HỘI NHÀ BÁO TRỰC THUỘC HỘI NHÀ BÁO YÊN BÁI

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

DÂN TỘC

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

NAM

NỮ

I

CHI HỘI NHÀ BÁO ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TỈNH YÊN BÁI

1

Nguyễn Thanh Thuỷ

 

1968

Kinh

 Thư ký - Phó giám đốc
Đài PT - TH Yên Bái

0912120879

2

Nguyễn Tiến Tuấn

1970

 

Kinh

Phó  Thư ký - Trưởng phòng Thời sự
 Đài PT - TH Yên Bái

0912134783

 

Nguyễn Thuỷ Nguyên

1958

 

Kinh

Uỷ viên Trưởng phòng Biên tập
Đài PT - TH Yên Bái

0912466919

 

Nguyễn Thanh Tửu

1971

 

Kinh

Uỷ viên - Trưởng phòng Chuyên đề
Đài PT - TH Yên Bái

0912510396

3

Đỗ Thị Phương Lan

 

1982

Kinh

Uỷ viên - Phó trưởng phòng Chuyên đề
Đài PT - TH Yên Bái

0912324935

4

Dương Thị Tình

 

1973

Thái

Uỷ viên - Phó trưởng phòng Dân tộc
Đài PT - TH Yên Bái

0914431507

5

Kiều Thị Mười

 

1973

Kinh

Uỷ viên - Phó trưởng Đài TT - TH
huyện Yên Bình

0912510779

II

CHI HỘI NHÀ BÁO BÁO YÊN BÁI

1

Nguyễn Tuấn Anh

1970

 

Kinh

Thư ký - Trưởng phòng Phóng viên
Văn xã - Xây dựng Đảng, Báo Yên Bái

0912017735

2

Trần Quỳnh Liên

 

1970

Kinh

Phó Thư ký - Trưởng phòng Toà soạn
 Báo Yên Bái

0915309838

3

Hà Thanh Hương

 

1973

Tày

Uỷ viên - Phó trưởng phòng Toà soạn
Báo Yên Bái

0916726049

 

Phạm Thị Minh Thuý

 

1975

Kinh

Uỷ viên - Phó trưởng phòng Báo Yên Bái điện tử, Báo Yên Bái

0915836523

 

Nguyễn Đình Tứ

1976

 

Kinh

Uỷ viên - Trưởng phòng Phóng viên Kinh tế,        Báo Yên Bái

0912211862

4

Phan Văn Tuấn

1981

 

Kinh

Uỷ viên - Phó trưởng phòng phóng viên
Văn xã - Xây dựng Đảng, Báo Yên Bái

0986997382

5

Tô Đức Thành

1982

 

Kinh

Uỷ viên - Phó trưởng phòng Hành chính
 Báo Yên Bái

0914872549

III

CHI HỘI NHÀ BÁO PHÂN XÃ TTX VIỆT NAM TẠI YÊN BÁI

1

Đinh Đức Tưởng

1962

 

Kinh

Thư ký - Trưởng Phân xã TTX Việt Nam
Tại Yên Bái

0912220681

2

Đinh Phú Sơn

1956

 

Kinh

Uỷ viên - Chánh văn phòng
Hội Nhà báo Yên Bái

0949385216

3

Đỗ Linh Nhung

 

1959

Kinh

Uỷ viên - Chuyên viên Cục Thuế Yên Bái

0988407994

IV

CHI HỘI NHÀ BÁO TẠP CHÍ VĂN NGHỆ YÊN BÁI

1

Nguyễn Đình Thi

1963

 

Kinh

Thư ký - Phó chủ tịch Hội LH
Văn học Nghệ thuật Tỉnh Yên Bái

0912510768

2

Nguyễn Quốc Chiến

1974

 

Kinh

Phó thư ký - Phó giám đốc
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái

0913590119

3

Hoàng Kim Yến

 

1977

Kinh

Uỷ viên - BTV Tạp chí Văn nghệ Yên Bái

0987473474

 

Tệp đính kèm: Tải Về

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải