song

 

HỘI NHÀ BÁO YÊN BÁI

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

 

      Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, họp tháng 12/1976 về việc thống nhất sáp nhập 3 tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Nghĩa Lộ thành tỉnh Hoàng Liên Sơn, do đó các cơ quan báo chí của 3 tỉnh cũng được sáp nhập lại thành Đài Phát thanh Hoàng Liên Sơn và Báo Hoàng Liên Sơn. Chi hội nhà báo Hoàng Liên Sơn cũng được thành lập với số lượng 19 hội viên. Đến năm 1979, chi hội nhà báo Hoàng Liên Sơn kết nạp thêm 25 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 44 người.

 

     Căn cứ Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam khoá IV (nhiệm kỳ 1984 - 1989). Ban Thư ký chi hội nhà báo Hoàng Liên Sơn đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Hoàng Liên Sơn ra quyết định thành lập Hội Nhà báo Hoàng Liên Sơn nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Hội trong việc đoàn kết, tập hợp hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan báo chí và tuyên truyền. Ngày 6 tháng 12 năm 1984, UBND tỉnh đã ra quyết định số 848/QĐ- UB thành lập Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Hoàng Liên Sơn. Theo Quyết định này, Hội Nhà báo Hoàng Liên Sơn có trụ sở, tài khoản riêng. Cơ quan thường trực Văn phòng có 3 biên chế.

 

     Thực hiện quyết định trên của UBND tỉnh. Đại hội Hội Nhà báo Hoàng Liên Sơn lần thứ nhất (nhiệm kỳ 1984 - 1989) đã được tổ chức trong 2 ngày 27 và 28/12/1984 tại nhà khách Hào Gia. 55 hội viên thuộc Báo Hoàng Liên Sơn, Đài Phát thanh Hoàng Liên Sơn và Báo Chiến sỹ Tây Bắc (Quân khu II) đã dự Đại hội. Đại hội Hội Nhà báo Hoàng Liên Sơn đã đề ra mục tiêu của nhiệm kỳ là “Tập hợp đưa báo chí Hoàng Liên Sơn lên ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin mọi mặt của đồng bào, chiến sỹ các dân tộc trong tỉnh”. Đại hội đã bầu Ban Thư ký Hội Nhà báo Hoàng Liên Sơn gồm 7 người. Ông Vũ Văn Thụ - Tổng Biên tập Báo Hoàng Liên Sơn làm Thư ký Hội, ông Chế Huy Đồng - Phó Giám đốc Đài Phát thanh Hoàng Liên Sơn được Đại hội cử giữ chức Phó Thư ký thường trực Hội Nhà báo Hoàng Liên Sơn.

 

     Đại hội lần thứ II - Hội Nhà báo Hoàng Liên Sơn được tổ chức vào ngày 21/6/1989, đúng vào kỷ niệm 36 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam với 62 hội viên tham dự. Đại hội đã đề ra nhiệm vụ trong nhiệm kỳ là đổi mới báo chí gắn với mục tiêu “Đổi mới kinh tế của Đảng và Nhà nước, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đại hội đã bầu Ban Thư ký Hội Nhà báo tỉnh gồm 7 uỷ viên. Ông Nguyễn Bội Đông - Tổng Biên tập Báo Hoàng Liên Sơn làm thư ký, ông Nguyễn Thanh Vân - Phó Giám đốc Đài Phát thanh Hoàng Liên Sơn (thuộc Sở Văn hoá Thể thao) làm Phó Thư ký, ông Phạm Văn Mạc làm Uỷ viên thường trực Hội.

 

     Năm 1991,  tỉnh Hoàng Liên Sơn được tách thành 2 tỉnh Yên Bái - Lào Cai và Hội Nhà báo Hoàng Liên Sơn cũng được chia tách thành Hội Nhà báo Yên Bái và Hội Nhà báo Lào Cai. Để Hội Nhà báo Yên Bái tiếp tục duy trì ổn định các hoạt động Hội. Ngày 5/4/1991, UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định số 01/QĐ- UB kiện toàn Hội Nhà báo Yên Bái lâm thời, ông Nguyễn Bội Đông - Tổng Biên tập Báo Yên Bái (nguyên Thư ký Hội Nhà báo Hoàng Liên Sơn khóa II) giữ chức Thư ký Hội Nhà báo Yên Bái. Ông Phạm Văn Mạc giữ chức Uỷ viên thường trực. Đến 1992, thường trực Tỉnh uỷ có quyết định điều động ông Lê Năng - Trưởng phòng Bạn đọc Báo Yên Bái làm Phó Thư ký thường trực Hội Nhà báo Yên Bái. Từ khi tách tỉnh năm 1991 đến 1994, Ban Thư ký lâm thời Hội Nhà báo Yên Bái đã tiếp tục kế thừa nhiệm vụ của Ban Thư ký Hội Nhà báo Hoàng Liên Sơn khoá II, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Hoàng Liên Sơn phù hợp với thực tiễn hoạt động báo chí Yên Bái và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Đại hội lần thứ III Hội Nhà báo Yên Bái.

 

     Qua 2 kỳ Đại hội từ tháng 12/1984 đến tháng 12/1994, Hội Nhà báo Yên Bái mặc dù có những biến động về mặt tổ chức do thực hiện việc chia tách tỉnh của Nhà nước song đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp hội viên thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích của bản báo và Đài phát thanh tỉnh, phục vụ tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Hoàng Liên Sơn và tỉnh Yên Bái.

 

     Trong 2 ngày 12 và 13/12/1994, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đã tổ chức trọng thể Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 1994 - 1999). Đại hội này đã xác định mục tiêu: “Nâng cao trình độ, năng lực của những người làm báo Yên Bái, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tư tưởng, giáo dục, tuyên truyền của Đảng”. Căn cứ vào Điều lệ của Hội Nhà báo Việt Nam, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội gồm 5 thành viên. Ông Nguyễn Thanh Vân - Tỉnh uỷ viên, Tổng Biên tập Báo Yên Bái được bầu làm Chủ tịch Hội. Ông Đỗ Quang Minh - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Đài PT - TH tỉnh làm Phó Chủ tịch. Ông Lê Năng làm Phó Chủ tịch thường trực Hội. Trong nhiệm kỳ này, ngoài việc đoàn kết, tập hợp đội ngũ hội viên làm tốt chức năng, nhiệm vụ của các bản báo. Ban Chấp hành Hội còn quan tâm thực hiện việc nâng cao trình độ mọi mặt cho hội viên, đặc biệt là việc nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ. Hội đã phối hợp với Báo Yên Bái tổ chức cuộc thi ảnh báo chí nhằm tạo môi trường rèn luyện cho hội viên và từng bước cải tiến hình thức và nội dung của tờ báo Yên Bái. Nét nổi bật trong nhiệm kỳ là BCH Hội đã tham mưu cho tỉnh, phối hợp với Phân viện Báo chí và Tuyên truyền mở lớp Đại học báo chí tại chức khoá I tại Yên Bái từ năm 1993 - 1998. 58 người đã tốt nghiệp cử nhân báo chí trở thành lực lượng nòng cốt cho các cơ quan báo chí và tuyên truyền của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng các tờ báo.

 

     Đại hội IV Hội Nhà báo Yên Bái (nhiệm kỳ 1999 - 2004) được tiến hành trong 2 ngày 7 và 8/12/1999. Tham dự Đại hội lần này có 80 hội viên. Đại hội lần này đã đề ra mục tiêu: “Nâng cao năng lực và trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của những người làm báo Yên Bái, báo chí Yên Bái tiếp tục đổi mới để đáp ứng nhu cầu thông tin của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh”. Đại hội đã bầu BCH Hội khoá IV gồm 5 thành viên. Ông Nguyễn Thanh Vân - Tổng Biên tập Báo Yên Bái tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội. Ông Đỗ Quang Minh - Giám đốc Đài PT - TH tỉnh tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội. Ông Lê Trọng Bài được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội. Đầu năm 2000, ông Nguyễn Thanh Vân - Chủ tịch Hội được Tỉnh uỷ điều động làm Bí thư Huyện uỷ huyện Văn Yên. Ông Đỗ Quang Minh - Giám đốc Đài PT - TH tỉnh, Phó Chủ tịch Hội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

 

     Trong nhiệm kỳ thứ tư này, Hội Nhà báo Yên Bái luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành hữu quan và Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Vì vậy hoạt động công tác Hội trong nhiệm kỳ đã có những bước khởi sắc. Cơ quan thường trực Hội đã thành lập được tổ chức Chi bộ và Công đoàn cơ sở riêng. Ngoài 4 chi hội nhà báo Hội đã thành lập thêm Câu lạc bộ nhà báo cao tuổi và Câu lạc bộ nhà báo nữ để hội viên có thêm môi trường sinh hoạt mang tính đặc thù.

 

    Theo chỉ đạo của Trung ương Hội và sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh, Hội chính thức có Giải báo chí hàng năm của tỉnh và ra đời tập san “Người làm báo” là tài liệu trao đổi nghiệp vụ của những người làm báo Yên Bái. Từ năm 1999 đến 2004, Hội đã tổ chức được 2 cuộc thi viết về đề tài “Xây dựng Đảng” và đề tài “Thương binh Liệt sỹ”. Đặc biệt từ năm 2001 đến 2004, mỗi năm Hội lựa chọn từ 4 đến 8 tác phẩm báo chí xuất sắc của tỉnh tham dự Giải Báo chí toàn quốc. Hội Nhà báo Yên Bái là 1 trong tổng số 9 Hội Nhà báo các tỉnh thành trong cả nước có tác phẩm đoạt Giải Báo chí toàn quốc: Năm 2001 đoạt 1 Giải A trong tổng số 5 Giải A Giải Báo chí toàn quốc và 1 Giải C; Năm 2002 đoạt 1 Giải C; năm 2003 đoạt 1 Giải B Giải báo chí toàn quốc. Cũng trong nhiệm kỳ này, Hội Nhà báo Yên Bái được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 1 hội viên được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 21 hội viên được Trung ương Hội tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam.

 

     Đại hội V Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004 - 2009 được tổ chức trong 2 ngày 11 và 12/12/2004. Đại hội đã vinh dự được các đồng chí Hà Quyết - Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái, Vũ Văn Hiền - Uỷ viên Trung ương Đảng - Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nhà báo Việt Nam tới dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội đã đề ra mục tiêu: Báo chí Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới” góp phần xây dựng Yên Bái thành tỉnh phát triển trong khu vực miền núi phía Bắc.

 

     Đại hội đã bầu BCH khoá V gồm 7 thành viên. Ông Đỗ Quang Minh - Tỉnhuỷ viên - Giám đốc Đài PT - TH tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội. Ông Bùi Anh Tuý - Tổng Biên tập Báo Yên Bái làm Phó Chủ tịch Hội. Ông Nguyễn Ngọc Chấn làm Phó Chủ tịch thường trực Hội.

 

    Tháng 7 năm 2007. Ông Đỗ Quang Minh được điều động về nhận công tác tại Bộ Thông tin và Truyền thông. BCH Hội khoá V được bổ xung thêm ông Hà Minh Ất - Giám đốc Đài PT - TH tỉnh làm Uỷ viên. Ông Nguyễn Ngọc Chấn được bầu và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội chuyên trách.

 

     Dưới ánh sáng Chỉ thị 37/CT- TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ đổi mới”. Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Nghị quyết Đại hội lần thứ VII - Hội Nhà báo Việt Nam và các mục tiêu Nghị quyết Đại hội V - Hội Nhà báo Yên Bái. Ban chấp hành và cơ quan thường trực Hội Nhà Báo Yên Bái đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các hoạt động công tác Hội. Tạo ra những bước đột phá trên tất cả các lĩnh vực công tác Hội và đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng.

 

    Thực hiện mục tiêu đổi mới báo chí của tỉnh. Hội xác định rõ: Trước hết cần xây dựng được đội ngũ những người làm báo chuyên và không chuyên đông về số lượng, có tay nghề vững. Bởi vậy trong khoá Thường trực, Hội đã cử nhiều hội viên đi tập huấn tại Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ của Trung ương Hội. Đăng cai tổ chức cho cán bộ, phóng viên 11 tỉnh phía Bắc, phối hợp với các ngành Kiểm lâm, Giáo dục, Cục Thuế tỉnh, Hội Cựu chiến binh, huyện Văn Yên và thành phố Yên Bái tổ chức 6 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 208 cộng tác viên tại các ngành, đơn vị trên.

 

     Nhằm tạo điều kiện, môi trường cho hội viên rèn luyện nâng cao tay nghề. Hội đã duy trì tốt Giải Báo chí hàng năm của tỉnh, phối hợp với các ngành Công an, Kiểm lâm, Dân số và Gia đình, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban An toàn Giao thông tỉnh, tổ chức 8 cuộc thi viết về các ngành, mỗi cuộc thi có từ 200 đến 300 tác phẩm dự thi đã góp phần cổ vũ, động viên các ngành hoạt động hiệu quả hơn.Thông qua Giải Báo chí của tỉnh và các cuộc thi phối hợp với các ngành, Hội lựa chọn những tác phẩm xuất sắc gửi dự Giải Báo chí Quốc gia. Năm 2005 Hội Nhà báo Yên Bái đoạt 2 giải C Giải Báo chí toàn quốc, năm 2007 đoạt 1 giải C và 2 Bằng khen Giải Báo chí Quốc gia. Hội còn lựa chọn nhiều tác phẩm gửi dự thi Cuộc vận động viết về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo kênh của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có 4 tác phẩm được Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng. Tính chung trong toàn khoá, từ Giải Báo chí của tỉnh, giải phối hợp với các ngành và thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm Báo chí chất lượng cao. Mỗi năm Hội đã trao giải thưởng cho hội viên từ 100 đến 150 triệu đồng.

 

     Hàng năm, Hội đã tổ chức tốt Hội Báo xuân của tỉnh và tham gia tích cực Hội Báo xuân toàn quốc 2005, 2010. Trong nhiệm kỳ V, Hội đã xuất bản 18 số Đặc san Người làm báo, 5 đầu sách gồm những tác phẩm báo chí chất lượng cao để làm tài liệu tuyên truyền, trao đổi nghiệp vụ trong tổ chức Hội.

 

     Về công tác tổ chức, Hội đã quan tâm chăm lo việc kiện toàn các chi hội, duy trì hoạt động của 2 Câu lạc bộ theo hướng thiết thực. Cơ quan Văn phòng Hội được tăng thêm 2 biên chế và đặc biệt cơ quan thường trực Hội đã có trụ sở riêng được sửa chữa, nâng cấp phục vụ tốt cho các hoạt động của Hội. Hội còn làm tốt công tác tham mưu những vấn đề về hoạt động báo chí và công tác Hội cho lãnh đạo tỉnh. Làm tốt công tác Thi đua - Khen thưởng hàng năm được Trung ương Hội đánh giá là đơn vị dẫn đầu khối thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc. Với những thành tích xuất sắc trong hoạt động của mình, 5 năm qua cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Yên Bái đã vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2008 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, năm 2009 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Gần 100 lượt hội viên được UBND tỉnh và Trung ương Hội tặng Bằng khen, 12 hội viên được Trung ương Hội tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam.

 

     Đại hội lần thứ VI, Hội Nhà báo Yên Bái nhiệm kỳ 2010 - 2015 được tổ chức trong 02 ngày 28 và 29 tháng 12 năm 2010. Đại hội lần này đã tổng kết, đánh giá những thành tựu; những đóng góp tích cực của hoạt động báo chí và công tác hội Nhà báo trong 5 năm (2005 - 2010), đồng thời cũng nghiêm túc làm rõ những khuyết điểm, yếu kém của hoạt động báo chí và công tác Hội. Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 là: “ Tiếp tục đổi mới báo chí mạnh mẽ và toàn diện. Thực hiện tốt chức năng báo chí là tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và diễn đàn của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái”.

 

     Về phương hướng chung:

 

     + Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng báo chí, củng cố xây dựng Hội Nhà báo tỉnh xứng đáng với vai trò, vị trí tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho hội viên, nhà báo; đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ của Hội; chủ động tham gia công tác quản lý báo chí; thực hiện tốt quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

 

     + Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, tập hợp đoàn kết rộng rãi những người làm báo trong tỉnh trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, đóng góp xứng đáng vào việc tuyên truyền, động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân lao động, công tác, học tập, xây dựng đời sống mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần tích cực vào việc phát triển, nâng cao chất lượng báo chí trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của địa phương và của đất nước.

 

    Về các giải pháp:

 

     1. Báo chí Yên Bái giữ vững định hướng chính trị, định hướng tuyên truyền; xây dựng đội ngũ hội viên – nhà báo đoàn kết, vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ và có đạo đức nghề nghiệp trong sáng.

 

     2. Chủ động vận dụng sáng tạo và có hiệu quả các hình thức hoạt động nghiệp vụ của tổ chức Hội Nhà báo.

 

    3. Thường xuyên củng cố, xây dựng tổ chức Hội.

 

    4. Chủ động tham gia công tác quản lý báo chí.

 

    5. Thực hiện nghiêm Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng đối với hội viên, nhà báo.

 

    6. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, văn hóa thể thao phù hợp với người làm báo.

 

     Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo Yên Bái khóa VI gồm 09 đồng chí; Ban Thường vụ 03 đồng chí. Đồng chí Bùi Anh Túy - Tổng Biên tập Báo Yên Bái được bầu làm Chủ tịch kiêm nhiệm, đồng chí  Hà Minh Ất - Giám đốc Đài PT - TH tỉnh được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm nhiệm, đồng chí Nguyễn Xuân Cảnh - Phó Chánh văn phòng Hội Nhà báo Yên Bái được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội.

 

     Có thể nói: Gần 30 năm qua, Hội Nhà báo Yên Bái đã có bước trưởng thành vượt bậc và toàn diện. Đó là sự đúc kết những kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình hình thành, ra đời và phát triển của Hội. Là sự phấn đấu nỗ lực của nhiều thế hệ lãnh đạo Hội và toàn thể cán bộ, hội viên. Tin tưởng rằng Hội Nhà báo Yên Bái sẽ tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa, thực sự là nơi đoàn kết, tập hợp những người làm báo xứng đáng là những chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          BBT

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải