song
 • Hưởng ứng, tham gia Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ VI.

  Ngày xuất bản: 20/05/2022 3:38:29 SA

  Ngày 20/5/2022, Hội Nhà báo Yên Bái đã có công văn số 73/CV-HNB về việc hưởng ứng, tham gia Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ VI.

 • triển khai đợt 1 Cuộc vận động sáng tác các tác phẩm báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Ngày xuất bản: 15/03/2022 11:12:50 SA

  Ngày 14/3/2022, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đã có công văn về việc triển khai đợt 1 Cuộc vận động sáng tác các tác phẩm báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 • Về việc tham dự Giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021.

  Ngày xuất bản: 20/09/2021 8:01:48 SA

  Hội Nhà báo Yên Bái vừa có công văn số 122/HNB-VP ngày 17 tháng 9 năm 2021 về việc tham dự Giải Giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức.

 • Về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số.

  Ngày xuất bản: 20/09/2021 7:28:35 SA

  Hội Nhà báo Yên Bái vừa có công văn số 121/HNB-VP ngày 17 tháng 9 năm 2021 về việc tham dự Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số.

 • Về việc hưởng ứng giải báo chí “chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022

  Ngày xuất bản: 21/07/2021 8:34:30 SA

  Hội Nhà báo Yên Bái vừa có công văn số về việc tham dự giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022.

 • “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2021

  Ngày xuất bản: 19/07/2021 3:46:36 SA

  Ngày 18 tháng 6 năm 2021 Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2021

 • Hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.

  Ngày xuất bản: 09/07/2021 8:29:39 SA

  Ngày 08 tháng 7 năm 2021, Hội Nhà báo Yên Bái đã có có CV gửi đến các cơ quan báo chí trong tỉnh, các chi hội nhà báo trực thuộc; TT Truyền thông, văn hóa các huyện, thị, thành phố về việc tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

 • Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2021

  Ngày xuất bản: 31/05/2021 3:09:09 SA

  Ngày 25 tháng 5 năm 2021, Hội Nhà báo Yên Bái có CV gửi đến các cơ quan báo chí trong tỉnh, các chi hội nhà báo trực thuộc; TT Truyền thông, văn hóa các huyện, thị, thành phố về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2021

 • Ngày 13 tháng 5 năm 2021, Hướng dẫn về việc đổi, cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2026

  Ngày xuất bản: 17/05/2021 2:15:44 SA

  Ngày 13 tháng 5 năm 2021, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đã có Hướng dẫn số 45/HD-HNB về việc đổi, cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2026

 • sơ tuyển tác phẩm tham dự Giải Báo chí Yên Bái năm 2021

  Ngày xuất bản: 01/04/2021 8:39:03 SA

  Hội Nhà báo Yên Bái vừa có Công văn số 31/CV-HNB, ngày 24/3/2021 về việc sơ tuyển tác phẩm tham dự Giải Báo chí Yên Bái năm 2021 với nội dung sau:

 • 1-10 of 50<  1  2  3  4  5  >
  Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải