song
 • Tham gia Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019

  Ngày xuất bản: 17/09/2019 3:05:01 SA

  Ngày 16 tháng 9, Thường trực Hội Nhà báo có Công văn số 120/CV-HNB về việc tham gia Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019 gửi đến các cơ quan báo chí trong tỉnh và các Chi hội Nhà báo trực thuộc với nội dung như sau:

 • Sơ kết và trao giải đợt II/2019 cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”

  Ngày xuất bản: 14/08/2019 1:33:42 SA

  Thường trực Hội Nhà báo Yên Bái có Công văn số 107/CV- HNB, ngày 07/8/2019 về việc sơ kết và trao giải đợt II/2019 cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” gửi tới các cơ quan báo chí trong tỉnh với nội dung như sau:

 • Tham gia cuộc thi Giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2019 – 2020

  Ngày xuất bản: 14/08/2019 1:24:02 SA

  Ngày 07 tháng 8 năm 2019, Thường trực Hội Nhà báo Yên Bái có Công văn số 108/HNB- VP về việc tham gia cuộc thi Giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2019 – 2020 gửi tới các cơ quan báo chí trong tỉnh, các chi hội nhà báo trực thuộc với nội dung như sau:

 • về việc rà soát, tổng hợp các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí Quốc gia

  Ngày xuất bản: 10/07/2019 1:21:31 SA

  Thường trực Hội Nhà báo Yên Bái có Công văn số 88/CV-HNB, ngày 9 tháng 7 năm 2019 về việc rà soát, tổng hợp các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí Quốc gia gửi tới các cơ quan báo chí trong tỉnh, các chi hội Nhà báo trực thuộc có nội dung như sau:

 • Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của người

  Ngày xuất bản: 10/07/2019 1:17:28 SA

  Ngày 9 tháng 7 năm 2019, Thường trực Hội Nhà báo có Công văn số 87/CV-HNB về việc tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của người gửi tới các cơ quan báo chí trong tỉnh và các chi hội nhà báo trực thuộc với nội dung như sau:

 • Tham dự Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2018

  Ngày xuất bản: 21/08/2018 1:55:14 SA

  Hội Nhà báo Yên Bái có Công văn số 104/CV-HNB ngày 20/8/2018 gửi tới các cơ quan báo chí, các chi hội nhà báo trực thuộc về việc tham dự Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2018 với nội dung như sau:

 • Về việc tham dự Giải báo chí toàn quốc "Tự hào Nông dân Việt Nam" năm 2018

  Ngày xuất bản: 21/08/2018 1:46:40 SA

  Ngày 20/8/2018, Thường trực Hội Nhà báo đã có Công văn số 105/CV-HNB về việc tham dự Giải báo chí toàn quốc “Tự hào Nông dân Việt Nam” gửi tới các chi hội nhà báo trực thuộc, các cơ quan báo chí trong tỉnh với nội dung như sau:

 • Đề nghị tham gia Giải báo chí “vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 13, năm 2017 – 2018

  Ngày xuất bản: 04/04/2018 1:48:34 SA

  Ngày 2/4/2018, Thường trực Hội Nhà báo đã có Công văn số 40/CV-HNB gửi tới các cơ quan báo chí trong tỉnh và các chi hội Nhà báo trực thuộc về việc đề nghị tham gia Giải báo chí “vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 13, năm 2017 – 2018 với nội dung sau:

 • Tham dự “Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường” lần thứ IV

  Ngày xuất bản: 04/04/2018 1:41:47 SA

  Ngày 2/4/2018, Thường trực Hội Nhà báo đã có Công văn số 39/CV-HNB gửi tới các cơ quan báo chí trong tỉnh và các chi hội nhà báo trực thuộc về việc tham dự “Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường” lần thứ IV với nội dung:

 • Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam

  Ngày xuất bản: 15/03/2018 7:38:02 SA

  Hội Nhà báo Việt Nam tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo phát huy khả năng sáng tạo, cùng các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức khác và nhân dân cả nước phấn đấu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 • 1-10 of 31<  1  2  3  4  >
  Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải