song
Khối thi đua các Hội đặc thù Tổng kết công tác Thi đua Khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ngày xuất bản: 13/01/2021 12:00:00 SA
Lượt đọc: 2566

 Chiều ngày 12/1/2021, tại Liên minh Hợp tác xã, Khối thi đua các Hội đặc thù tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua Khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cảnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái ký kết giao ước thi đua năm 2021

Năm 2020, công tác Thi đua- Khen thưởng và phong trào yêu nước của Khối các Hội có tính chất đặc thù đã được các đơn vị thành viên trong Khối hưởng ứng tích cực và có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình đặc điểm của mỗi đơn vị. Trong quá trình thực hiện các đơn vị đã tập trung vào nhiệm vụ chính trị được giao, các phong trào thi đua đã bám sát chỉ tiêu, kế hoạch của ngành của UBND tỉnh giao và chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Các đơn vị đã có ý thức chấp hành tốt Quy chế hoạt động thi đua của Khối, đoàn kết thống nhất trong mọi hoạt động chung. Nội dung các phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng đến cơ sở, thực hiện với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, khuyến khích, động viên tính chủ động, sáng tạo của tập thể, cá nhân, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn của từng đơn vị.

Toàn cảnh hội nghị

Công tác khen thưởng đạt được nhiều kết quả với 6 Cờ thi đua của Chính phủ, của Trung ương Hội và của tỉnh; 164 Bằng khen của Trung ương và của tỉnh; Kết quả thực hiện Chương trình hành động số 190- Ctr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái với 100% đơn vị thực hiện vượt mức kế hoạch giao (theo kết quả chấm ban đầu của Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh).

Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái được suy tôn là Trưởng Khối thi đua năm 2021

Tại hội nghị, Khối thi đua các Hội đặc thù đã thực hiện việc chấm điểm thi đua chéo và bỏ phiếu suy tôn đơn vị được đề nghị nhận Cờ Thi đua của Chính phủ, của UBND tỉnh và Bằng khen của UBND tỉnh. Theo đó năm 2020, Hội Chữ Thập đỏ được đề nghị nhận Cờ Thi đua của Chính phủ; Hội Nhà báo tỉnh được đề nghị nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh và 2 đơn vị được đề nghị nhận Bằng khen của UBND tỉnh là Hội Luật gia và Hội Cựu Thanh niên xung phong; Hội Khuyến học được suy tôn là Trưởng Khối thi đua năm 202.

Thanh Thùy

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải