song
Gần 300 cán bộ tuyên giáo, hội viên văn học nghệ thuật, phóng viên tham gia tập huấn lý luận, phê bình văn học nghệ thuật
Ngày xuất bản: 02/08/2022 12:00:00 SA
Lượt đọc: 152

 Ngày 2/8, tại Hà Tĩnh, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương khai mạc Hội nghị tập huấn với chủ đề những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học nghệ thuật trước yêu cầu mới cho gần 300 cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ công tác trong các ngành: tuyên giáo, văn hóa, thể thao và du lịch, văn học nghệ thuật, báo chí… của 27 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và một số tỉnh phía Nam.

 

Quang cảnh lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Yên Bái, hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh, phóng viên Báo Yên Bái, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh. 

Tham gia lớp tập huấn, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 7 chuyên đề: vấn đề xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay; tiếp thu, vận dụng các lý thuyết văn nghệ nước ngoài vào điều kiện thực tế Việt Nam; tiếp thu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội văn học nghệ thuật - hỗ trợ thực thi quyền tác giả trong sáng tạo VHNT; tình hình văn xuôi hiện nay; từ Hội nghị văn hoá toàn quốc 2021, những vấn đề đặt ra cho hôm nay và nhiều năm tới; âm nhạc Việt Nam trên không gian mạng; nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật, bảo đảm tự do trong sáng tạo văn học, nghệ thuật.

Nội dung do Giáo sư, tiến sĩ (GS.TS) Hồ Sĩ Quý, Phó giáo sư (PGS). TS Phan Trọng Thưởng, PGS- TS, Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Nhà nghiên cứu Bùi Việt Thắng, PGS. TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm, PGS.TS Phạm Quang Long truyền đạt.

Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên nâng cao nhận thức các quan điểm của Ðảng về VHNT; lý luận, phê bình VHNT trong thời kỳ mới. Trên cơ sở đó, vận dụng, phát huy hiệu quả vào công tác tuyên truyền, đẩy mạnh sáng tác, quảng bá VHNT, góp phần sáng tạo những tác phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng, xây dựng nền văn hoá thực sự là nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của sự phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Theo Báo Yên Bái

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải