song
UBND tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024
Ngày xuất bản: 05/04/2024 12:00:00 SA
Lượt đọc: 2474

 Sáng nay - 5/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm, triển khai công tác tháng 4 và quý II năm 2024.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng khá so với cùng kỳ

Trong Quý I/2024, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,2%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,1%; giá trị xuất khẩu tăng 32%; số lượt khách du lịch tăng 66%, doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 54%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 2,7%. 

Chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội; công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, không phát sinh các vụ việc phức tạp. Công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự được triển khai đạt kết quả tốt.

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh PAPI năm 2023 tỉnh Yên Bái tiếp tục nằm trong nhóm "trung bình cao”, xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố (vượt 8 bậc so với năm 2022). 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai một số chỉ tiêu nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2024 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm còn chậm tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đầu tư xây dựng còn vướng mắc chưa được tháo gỡ, giải quyết kịp thời; tiến độ triển khai một số dự án của nhà đầu tư còn chậm; một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt so với kịch bản tăng trưởng...

Tại Hội nghị, lãnh đạo các ngành đã báo cáo kết quả rà soát các nhiệm vụ được giao tại các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương ban hành; Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo các kết luận của Tỉnh ủy, kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh.

 

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được trong quý I như: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ trọng tâm thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương 3 tháng đầu năm 2024; tình hình thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, đơn vị, địa phương 3 tháng đầu năm 2024 theo Chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 01 của UBND tỉnh; tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; các nhiệm vụ được giao theo ý kiến chỉ đạo, thông báo kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhất là đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành; những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, đồng thời đề xuất các phương hướng, giải pháp thực hiện trong tháng 4 và quý II năm 2024.

Quán triệt "5 quyết tâm, 5 đảm bảo, 5 đẩy mạnh”

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy đề nghị trong tháng 4 và quý II/2024, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt "5 quyết tâm, 5 đảm bảo, 5 đẩy mạnh” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội theo Chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy, các nghị quyết của HĐND tỉnh, Chương trình hành động của UBND tỉnh và kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị.

Quyết liệt thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Các ngành, các địa phương cần phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động, tích cực phối hợp có hiệu quả với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình giải quyết công việc; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I nhất là những chỉ tiêu đạt thấp để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện; kiên định, nhất quán mục tiêu đảm bảo 6 tháng đầu năm đạt khoảng 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung triển khai nhiệm vụ thu ngân sách, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với các dự án, công trình trọng điểm, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; quyết liệt thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cũng đề nghị các cơ quan theo ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát, lập danh mục văn bản của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh cần ban hành để xây dựng văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ sáu và tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5. Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình kỳ họp 15 (kỳ chuyên đề) - HĐND tỉnh bảo đảm chất lượng, tiến độ, nhất là những chính sách, quy định mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Dự thảo Tờ trình về việc xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái, với tỷ lệ 100% tán thành.

Theo Báo Yên Bái

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải