song
Yên Bái kiên cố hóa trên 1.760km đường giao thông nông thôn
Ngày xuất bản: 05/12/2023 12:00:00 SA
Lượt đọc: 834

Sau 3 năm thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn (GTNT), kết hợp lồng ghép các nguồn vốn khác dành cho xây dựng và phát triển hệ thống đường GTNT, đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã kiên cố hóa 1.760 km/2.000 km mặt đường bê tông xi măng (đạt 88% chỉ tiêu Chương trình hành động số 10-Ctr/TU ngày 30/10/2020 của Tỉnh ủy).

 

Năm 2021, Yên Bình thực hiện kiên cố hóa trên 141 km/ 549 km mặt đường bê tông xi măng (chiếm 25,7% khối lượng thực hiện toàn tỉnh) là địa phương đi đầu trong công tác xây dựng phát triển GTNT trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Cùng với đó, toàn tỉnh mở rộng mặt đường bê tông xi măng 72,2km; mở mới đường đất 224,6km; mở rộng đường đất 19,2km và xây dựng 1.669 công trình thoát nước (trong đó công trình cầu, ngầm là 42 công trình; cống thoát nước các loại là 1.627 công trình).

Tổng số vốn huy động trong 3 năm để kiên cố hóa đường GTNT trên địa bàn tỉnh là hơn 1.755,5 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện các công trình GTNT theo Đề án phát triển GTNT là 815,46 tỷ đồng; kinh phí thực hiện các công trình GTNT bằng các nguồn vốn khác áp dụng theo cơ chế hỗ trợ của Đề án phát triển GTNT trên 66,2 tỷ đồng; kinh phí thực hiện các công trình GTNT bằng cách lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình, dự án khác là 588,95 tỷ đồng. 

Đề án phát triển GTNT đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, được đông đảo nhân dân đồng tình, tích cực đóng góp kinh phí và ngày công, góp phần không nhỏ cho sự nghiệp phát triển GTNT, phát triển nông thôn mới của tỉnh. Ước tính đến hết năm 2023, tỷ lệ kiên cố hoá đường GTNT trên địa bàn tỉnh là 5.926,7km/8074,6 km (đạt tỷ lệ 73,4%). Địa phương tiêu biểu trong làm đường GTNT là 2 huyện Yên Bình và Văn Yên. 

Thời gian tới, các địa phương chủ động và tiếp tục phối hợp tốt với các sở, ban, ngành để thực hiện có hiệu quả Đề án cũng như công tác phát triển GTNT trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra tại Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 30/10/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái "Giai đoạn 2021- 2025, kết hợp lồng ghép các nguồn vốn xây dựng và phát triển hệ thống đường đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành kiên cố thêm khoảng 2.000km đường GTNT".

Theo Báo Yên Bái

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải