song
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2023
Ngày xuất bản: 14/01/2023 12:00:00 SA
Lượt đọc: 4829

  - Chiều 13/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.Hồng Oanh

 

Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; trưởng ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống tuyên giáo toàn tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong công tác tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đạt kết quả tốt các nhiệm vụ công tác tuyên giáo.

Nhiều kết quả nổi bật như: tham mưu tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tham mưu đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên từ cấp tỉnh đến cơ sở; tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ cụ thể hóa triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao; thúc đẩy việc biên soạn, hoàn thiện, cập nhật các loại tài liệu, đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị; chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; cổ vũ, động viên tinh thần thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quản điểm sai trái, thù địch đã được tăng cường. Công tác kiểm tra, giám sát, các hoạt động công tác khoa giáo được chú trọng. Hoạt động phối hợp các ngành, đơn vị trong công tác tuyên giáo được triển khai tích cực, chủ động, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong lĩnh vực tuyên giáo; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủyTạ Văn Long đã ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác tuyên giáo đạt được trong năm 2022. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023 theo Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  tiếp tục bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các đề án, chỉ thị, quy định về công tác tuyên giáo mà Tỉnh ủy đã ban hành.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị.

Tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh; nâng cao vai trò chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền trên các lĩnh vực đời sống xã hội. 

Cùng với đó, đồng chí cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên giáo; đổi mới hình thức, phương thức tuyên truyền giáo dục lịch sử truyền thống, góp phần định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. 

Đồng chí đề nghị ngành tuyên giáo các cấp triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trước, trong và sau tết Qúy Mão năm 2023, theo đó, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự…

 

Thừa ủy quyền , đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2022 nhận giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng, trong đó, 1 tập thể, 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể, 2 cá nhân được nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; 7 tập thể, 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2022 nhận giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Theo Báo Yên Bái

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải