song
Báo chí: Ngăn chặn, phản bác luận điệu bịa đặt và xuyên tạc
Ngày xuất bản: 26/05/2021 12:00:00 SA
Lượt đọc: 188

 Trước những phát triển có tính đột phá của truyền thông thế giới, báo chí nước ta đang đổi mới hết sức phong phú và mạnh mẽ cả về loại hình đến thể loại. Mỗi cơ quan báo chí giờ đây đã trở thành một trung tâm báo chí đa phương tiện.

Cùng với các thể loại báo chí khác, thể loại chính luận vẫn giữ vững vai trò trọng yếu trên mặt trận chính trị, tư tưởng và văn hóa. Nhìn lại quá trình phát triển của báo chí cách mạng, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, các tác phẩm chính luận thật sự đã trở thành vũ khí ngôn ngữ sắc bén, thể hiện rõ vai trò định hướng tư tưởng, chính trị và dẫn dắt dư luận xã hội trong từng giai đoạn cách mạng, từng thời điểm, đặc biệt là trước những sự kiện, hiện tượng phức tạp của xã hội.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền tại Hội nghị giao ban báo chí quý II/2021

Thể loại chính luận trong báo chí bao gồm: Xã luận, bình luận, chuyên luận và một số loại hình cũng mang tính chính luận của một số báo, tạp chí, của các đài phát thanh truyền hình với nhiều tên gọi như: “Vấn đề hôm nay”, “Đôi điều suy ngẫm”, “Chuyện thời sự”… hoặc có những chuyên mục với chủ đề rõ ràng cụ thể như: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”; Phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” v.v… Có thể nói, các tác phẩm chính luận của báo chí chính thống đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội như chính trị, tư tưởng, văn hóa, giáo dục; các tác phẩm chính luận đã trở thành công cụ sắc bén giúp cho con người nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trước những sự kiện, hiện tượng diễn biến phức tạp trong đời sống chính trị, xã hội. Quy tụ lại các tác phẩm chính luận của báo chí giúp cho công chúng khả năng nhận thức các mối quan hệ phức tạp, tiếp cận được bản chất của vấn đề từ đó thúc đẩy hoạt động thực tiễn của con người.

Nhiều tờ báo và tạp chí lớn chính thống như báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam và nhiều tờ báo Đảng địa phương, báo ngành kể cả báo điện tử, Internet truyền hình… vẫn duy trì thường xuyên các tác phẩm chính luận, đặc biệt là những bình luận khá dày đặc, có tính chiến đấu sắc bén, kịp thời, có tác động định hướng chính trị, tư tưởng và định hướng dư luận. Đặc biệt là trước những sự kiện lớn; trước những vấn đề phức tạp; trước những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, kích động của các thế lực thù địch, của những phần tử bất mãn, tự diễn biến, tự chuyển hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ Nhà nước và những thành tựu to lớn của cách mạng.

Nhưng cũng phải nói rằng, bên cạnh những mặt tích cực và sức chiến đấu của hệ thống báo chí chính thống, còn có những tờ báo, tạp chí, những trang thông tin thiếu vắng các tác phẩm chính luận - vũ khí ngôn ngữ sắc bén nhất của báo chí đấu tranh trực diện với những biểu hiện tiêu cực, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Một số tờ báo, trang báo thi thoảng mới xuất hiện một vài tác phẩm chính luận nhưng thực chất lại chưa thật là chính luận mà mới dừng lại ở những lời hô hào, cổ động chung chung, trong khi trên các trang mạng xã hội xuất hiện những chuyện bịa đặt, xuyên tạc liên quan đến địa phương, đến ngành, đến lĩnh vực của tờ báo đó.

Là những người làm báo, hẳn nhiều người hiểu rằng chính luận là thể loại sắc bén nhất, có khả năng đấu tranh trực diện với những tư tưởng phản động, chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp xây dựng, phát triển của nhân dân ta. Các tác phẩm chính luận có đủ sức định hướng chính trị, tư tưởng và dẫn dắt dư luận xã hội trước những sự kiện, hiện tượng mới mẻ và trước những diễn biến phức tạp bằng lý luận, bằng lý lẽ, bằng các luận cứ chặt chẽ, chính xác của người viết. Trong mỗi tác phẩm chính luận người viết bày tỏ chính kiến, công khai bộc lộ quan điểm chính trị, tư tưởng về những vấn đề đưa ra, mang tính thuyết phục cao; người viết chính luận không dừng lại ở những minh họa đơn giản hoặc mang đến cho người ta những điều người ta đã biết hoặc lẩn tránh những vấn đề gai góc và phức tạp.

Lịch sử báo chí, trong những cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc và trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước còn ghi lại những tác phẩm chính luận nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước như đồng chí Trường Trinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Chí Thanh và của các nhà báo lớn như Hoàng Tùng, Thép Mới, Nguyễn Hữu Chỉnh và nhiều nhà báo nổi tiếng khác. Những tác phẩm chính luận của các đồng chí lãnh đạo và các nhà báo lớn đã từng làm lay động lương tri loài người, làm rung động dư luận, thổi vào lòng mỗi người một sức sống mãnh liệt, một niềm tin sâu sắc đồng thời cũng làm cho kẻ thù khiếp sợ. Bài xã luận của báo Nhân Dân do nhà báo Hoàng Tùng viết khi cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc nổ ra với nhan đề “Cả nước đánh giặc, toàn dân là lính” đã thôi thúc hàng triệu triệu người xông ra mặt trận, đập tan âm mưu và hành động của quân xâm lược, bài báo còn vang động mãi đến hôm nay.

Thường là như vậy, trước những sự kiện lớn lao của đất nước; trước những sự việc và hiện tượng phức tạp các thế lực thù địch thường đưa tin bịa đặt vu khống, bóp méo, nói xấu và có những bình luận xuyên tạc, vô căn cứ để chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đảng đã dự báo được xu hướng phát triển của thế giới; chỉ ra những khó khăn, thách thức và cả thời cơ để từ đó xác định mục tiêu, phương hướng cho sự phát triển của đất nước không chỉ trong ngắn hạn mà cả trong dài hạn. Văn kiện của Đảng nêu rõ: bên cạnh thời cơ và thuận lợi chúng ta đang phải đối mặt với sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan; chủ nghĩa cường quyền nước lớn; chủ nghĩa thực dụng và dân túy; luật pháp quốc tế và thể chế đa phương toàn cầu đứng trước thử thách lớn. Trong nước, bốn nguy cơ Đảng ta chỉ ra còn tồn tại, có mặt gay gắt; tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta.

Đứng trước những thách thức lớn ấy và đứng trước thời cơ phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong nhiệm kỳ tới của Đảng và tầm nhìn đến 2030 -

 

 

2045 đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân phải vào cuộc với quyết tâm chính trị cao, với tầm trí tuệ mới và nguồn lực mới. Trước trọng trách mới, báo chí phải vào cuộc với tâm thế mới, khơi dậy những khát vọng xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc; phải giương cao ngọn cờ tư tưởng đập tan những âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch một cách kịp thời và sắc bén, vạch trần bản chất thâm độc của chúng là lợi dụng sự phát triển bùng nổ của các phương tiện truyền thông và tính năng vượt trội của mạng xã hội, tiêu biểu là Facebook, Youtube đăng tin bịa đặt, xuyên tạc, đả kích, nói xấu lãnh đạo, nói xấu Đảng, Nhà nước; tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ định thành quả cách mạng to lớn của nhân dân ta; chúng ta không thể xem thường mỗi bài báo, mỗi mẩu tin và những bình luận xuyên tạc, bịa đặt vô căn cứ… xuất hiện hàng ngày, hàng giờ trên các trang mạng. Chúng ta thấy rõ âm mưu thâm độc, lâu dài của các thế lực thù địch là từ làm mất uy tín, phủ định vai trò của một bộ phận cán bộ đảng viên để tiến tới phủ định toàn bộ vai trò lãnh đạo của Đảng và từ phủ định một việc làm, một thành tựu để tiến tới phủ định toàn bộ thành tựu của cách mạng do Đảng ta lãnh đạo, tiến tới xóa bỏ Nhà nước xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng.

Trước sự thật đó, cùng với các thể loại báo chí khác, thể loại chính luận báo chí cần được coi trọng hơn lúc nào hết, bởi chính luận là thứ vũ khí ngôn ngữ có đủ khả năng đấu tranh chính diện kịp thời, sắc bén trên mặt trận tư tưởng và văn hóa.

Một vấn đề được đặt ra là ai viết chính luận ở mỗi tờ báo, trang báo, ở mỗi Đài phát thanh, Đài truyền hình hay một số tạp chí… Có thể nói ngay rằng, người viết các tác phẩm chính luận phải là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lý luận, có hiểu biết rộng, uyên thâm; là các chuyên gia, là các nhà báo giỏi chuyên sâu trên từng lĩnh vực. Cơ quan báo chí cần có kế hoạch bồi dưỡng, tạo lập được những cây bút viết chính luận có quyền uy, sắc xảo, nhạy bén mà trước hết là bồi dưỡng quan điểm, lập trường chính trị, sức chiến đấu cho các nhà báo đó.

Mặt khác, trong điều kiện không gian mạng rộng lớn, không giới hạn hiện nay, đặc biệt là mạng xã hội, các nhà báo cần sử dụng tốt nền tảng công nghệ mới để chuyển tải đến công chúng những thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới vì lợi ích của đất nước, của nhân dân, đồng thời phản kích lại một cách sắc bén luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch.

Khơi dậy niềm khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc và đấu tranh không khoan nhượng trước các hiện tượng tiêu cực, âm mưu xuyên tạc, bịa đặt chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta là nhiệm vụ và trọng trách thường ngày của báo chí.                                                                                                                                                                         Hải Đường

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải