song
Báo chí cách mạng với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Ngày xuất bản: 19/07/2022 12:00:00 SA
Lượt đọc: 335

 Kể từ ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc phát hành tờ báo Thanh Niên (21/6/1925) đến nay, báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua 97 năm phát triển và trưởng thành vượt bậc. Từ tờ báo in Ty Po khổ nhỏ, phát hành không đều kỳ, cốt để cổ động cách mạng, thức tỉnh đồng bào đang đắm chìm trong đêm dài nô lệ, đặc biệt là tầng lớp thanh niên đứng lên cứu nước, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp. Là tiếng nói chính nghĩa, hợp lòng dân, hợp quy luật nên báo chí cách mạng Việt Nam đã phát triển nhanh chóng theo kịp thời đại về kỹ thuật, phương tiện in ấn, phát hành, nội dung ngày càng phong phú, đa chiều, giàu tính nhân văn, trung thực, hấp dẫn, có sức lôi cuốn trở thành tri âm tri kỷ với hàng chục triệu người dân, là món ăn tinh thần, là cửa sổ tâm hồn để nhìn ra thế giới và trong nước từ xa đến gần không thể thiếu đối với mỗi người. Với sự phát triển của kỹ thuật, công nghệ thông tin, mạng xã hội, Internet là kênh thông tin ngày càng quan trọng đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin, giao lưu trong xã hội ngày càng được đông đảo người dân tham gia, đặc biệt là giới trẻ. Tính đến 30/11/2021, cả nước có 816 cơ quan báo chí (báo in và báo điện từ), 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh và truyền hình, phần lớn các cơ quan báo chí lớn của Trung ương và địa phương đã đi vào truyền thông đa phương tiện, phát thanh, truyền hình số và truyền qua vệ tinh. Báo chí cách mạng tiếp tục giữ vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và diễn đàn của nhân dân, luôn chủ động, kịp thời thông tin hiệu quả về những vấn đề lớn của đất nước, các sự kiện xảy ra trong nước và thế giới, nội dung thông tin thể hiện quan điểm chính thống của Đảng, Nhà nước, thực hiện vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội, phản bác kịp thời, sắc bén những luận điệu phản động, sai trái, sự xuyên tạc, bịa đặt, tin giả của các thế lực thù địch và những phần tử xấu, cơ hội chính trị. Lực lượng làm báo cũng có bước phát triển vượt bậc, cả nước có 41.000 nhân sự làm việc cho lĩnh vực báo chí, hầu hết được đào tạo cơ bản, tính chuyên nghiệp, chuyên môn sâu, chính trị vững, làm chủ kỹ thuật hiện đại. Từ ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (1950) có 300 hội viên, đến nay cả nước đã có 24.000 hội viên sinh hoạt tại 63 Hội nhà báo tỉnh, thành phố, 19 liên chi hội, 214 chi hội trực thuộc, trong đó 19.000 nhà báo được cấp thẻ đang hoạt động. Đây là lực lượng to lớn đang cần mẫn làm việc không quản khó khăn gian khổ, hiểm nguy, góp phần quan trọng động viên đồng báo chiến sĩ cả nước hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình cao và bảo vệ vững chắc Tổ quốc cùng chế độ XHCN mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Tác nghiệp

Trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay và do tác động tiêu cực từ mạng xã hội đã xuất hiện một số kẻ cơ hội chính trị, dao động “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, a dua, câu kết với các thế lực phản động bên ngoài nhất là các tổ chức phản động như Việt Tân, Triều Đại Việt, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời (chủ yếu do tàn quân ngụy Sài Gòn lưu vong ở Mỹ thành lập), cùng các cơ quan báo chí chống cộng như RFA, RFI, VOA, BBC…v.v chúng ra sức thông tin sai sự thật, xuyên tạc mọi hiện tượng, sự việc xảy ra ở nước ta và trên thế giới để bẻ lái dư luận, suy diễn, đơm đặt một cách tùy tiện, vô căn cứ nhằm vu cáo, xuyên tạc, kích động những người nông nổi, thiếu hiểu biết chống lại các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta theo cách chúng bày ra như: Ký kiến nghị tập thể, khiếu kiện đông người, tụ tập biểu tình gây rối “bất tuân dân sự”, “phản ứng ôn hòa” cản trở các cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ, gây mất ổn định chính trị, lấn lướt, vô hiệu hóa chính quyền. Thực chất đó là những hoạt động nằm trong âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Do nhu cầu phát triển và tiện ích của nó, nhà nước ta đầu tư phát triển Internet rất mạnh. Việt Nam đứng thứ 18 trong tốp 20 nước có tỷ lệ dân số sử dụng Internet cao nhất thế giới (57% dân số). Lợi dụng tình hình đó, các thế lực thù địch triệt để sử dụng mạng xã hội, Internet các Blog, Youtube… để tán phát những tin giả, các bài viết có nội dung phản động, độc hại chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Yên Bái là tỉnh miền núi, 51% là người các dân tộc thiểu số, đồng bào theo các tôn giáo khá đông, những năm qua tỉnh vẫn đảm bảo kinh tế - xã hội phát triển, chính trị ổn định, nhưng cần đề phòng những âm mưu đen tối địch nhắm tới vùng miền núi dân tộc, tôn giáo với các thủ đoạn:

Một là: Thực hiện âm mưu “chia để trị”, chúng kích động, xuyên tạc, chia rẽ giữa các dân tộc, chia rẽ nhân dân với công an, bộ đội, chia rẽ nhân dân với cán bộ, chia rẽ nhân dân vùng cao, khó khăn với đô thị, chia rẽ các tôn giáo với nhau…v.v

Hai là: Vu cáo, xuyên tạc bóp méo tình hình dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền ở nước ta, nhất là lợi dụng điều kiện tự nhiên, trình độ phát triển không đều, dân trí thấp ở vùng cao, người ít hiểu biết, thiếu thông tin để kích động.

Ba là: Lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhà nước ta để truyền đạo trái pháp luật, lôi kéo đồng bào vào các tà đạo nhằm “tôn giáo hóa” vùng dân tộc, nắm dân để làm “đối trọng” với chính quyền, thậm chí đòi “lập vương quốc riêng” như vụ Vàng A Ía cầm đầu ở Mướng Nhé (Sơn La) mấy năm trước.

Bốn là: Lợi dụng hoạt động từ thiện, đầu tư phát triển kinh tế để thâm nhập vào đồng bào dân tộc thiểu số tuyên truyền, xây dựng cơ sở, dựng ngọn cờ, chuẩn bị lực lượng nội ứng bên trong, trang bị phương tiện thông tin liên lạc (máy vi tính, điện thoại thông minh), tập huấn hướng dẫn xây dựng “các tổ chức xã hội dân sự” rồi chúng chỉ đạo từ xa, cung cấp tài chính để hoạt động chống phá, gây mất ổn định, tạo cớ can thiệp, khi vi phạm pháp luật nhà nước ta xử lý thì chúng la lối, kích động là “đàn áp” “vi phạm nhân quyền” mà vụ (Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) là một điển hình.

Năm là: Lợi dụng những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tranh chấp đất đai, kích động, lập hẳn một tổ chức gọi là “Hội dân oan” để chuyên đi khiếu kiện, gây rối, có thế lực bên ngoài tài trợ, nuôi dưỡng, nhằm làm mất ổn định, móc nối đưa tin xuyên tạc ra cho các cơ quan truyền thông chống cộng từ nước ngoài để vừa kích động, vừa công kích, bôi nhọ chế độ ta.

Sáu là: Tìm cách mua chuộc lôi kéo người có uy tín trong cộng đồng các tôn giáo, dân tộc, cài cắm người vào hệ thống chính trị của ta, nhất là các cơ quan dân cử thường cần cơ cấu người ngoài Đảng, đại biểu các tôn giáo, dân tộc để làm nội ứng cho chúng chống phá sâu hơn từ việc hoạch định chính sách, xây dựng chính sách, pháp luật. Đây là âm mưu rất nham hiểm và lâu dài nhằm thay đổi chế độ chính trị, từng bước thay đổi bản chất chế độ thông qua thay đổi chính sách, pháp luật.

Bảy là: Triệt để sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, Internet và mạng xã hội để liên lạc, chỉ đạo trực tiếp, trực tuyến, tuyên truyền, lôi kéo, kích động đồng bào, xuyên tạc tình hình từ hiện tượng làm sai lệch hoàn toàn bản chất sự việc như trường hợp hai du khách người Nga được công an Đà Lạt (Lâm Đồng) mời lên yêu cầu ra hạn Vida vì họ cư trú quá hạn cho phép và họ chấp hành về thành phố Hồ Chí Minh gia hạn, thế mà chúng chụp lấy đưa tin bịa đặt rằng: “Hai người Nga bị công an Đà Lạt bắt vì trưng biểu ngữ phản đối chính phủ Nga xâm lược Ukraina”. Hoặc chúng bịa đặt trắng trợn rằng: “Mông cổ nhờ thoát cộng mà quy mô nền kinh tế phát triển gấp 10 lần Việt Nam” trong khi quy mô kinh tế Mông Cổ năm 2021 chỉ là 13,14 tỷ USD, trong khi quy mô nền kinh tết Việt Nam năm 2021 là 352 tỷ USD. Có thể kể vài ngày không hết những tin giả, bịp bợm như vậy. Vấn đề đặt ra ở đây là: Nhà báo của Đảng, Nhà nước làm việc trong các cơ quan báo chí chính thống không thể làm ngơ để mặc cho các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân ta.

Trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần xác định nội dung cốt lõi là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Cần trên cơ sở lý luận, khoa học và thực tiễn, bác bỏ luận điệu của các thế lực phản động và cơ hội chính trị cho rằng: Học thuyết Mác - Lênin là một “lý thuyết suông” và CNXH là không tưởng, không bao giờ thực hiện được. Chúng còn tầm thường hóa Tư tưởng Hồ Chí Minh, cố tình xuyên tạc Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam là sai lầm ..v.v

Là nhà báo của báo chí cách mạng Việt Nam cần luôn thể hiện đúng phẩm chất, bản lĩnh của “chiến sĩ cách mạng” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy và luôn chú trọng nguyên tắc trong tư duy, hành động khi hành nghề, đó là:

1. Nhận diện đúng bản chất, âm mưu, thủ đoạn độc ác của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động. Từ đó mỗi bài viết đều hướng tới tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, chú trọng tuyên truyền xây dựng Đảng để góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp cơ bản để đánh bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, không mắc mưu “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

2. Đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội là có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Nhà báo là chiến sĩ cách mạng thì không thể dửng dưng trước sự tồn vong của đất nước và chế độ. Cần tăng cường các biện pháp nắm bắt tình hình địch, ta, nhất là ở cơ sở, vùng xung yếu, trên Internet, mạng xã hội, kịp thời phát hiện các hoạt động chống phá của bọn phản động, sự móc nối của chúng với phần tử xấu, cơ hội chính trị, bất mãn với chế độ ta, có các tác phẩm báo chí kịp thời bóc trần những âm mưu đen tối của địch, đề xuất giải pháp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ.

3. Bám sát, thông tin kịp thời hoạt động của các ngành chức năng: Thông tin và truyền thông, An ninh mạng… phối hợp và đóng góp tích cực vào việc quản lý Internet, mạng xã hội, theo dõi phát hiện kịp thời những thông tin, bài viết phản động của các cơ quan truyền thông chống cộng như RFI, RFA, BBC, kênh Youtube, Facebook… để có bài viết kịp thời phản bác, bóc mẽ, đập lại các luận điệu phản động, sự xuyên tạc bịa đặt, bẻ lái dư luận từ một số sự việc, hiện tượng nhằm mục đích chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Nhà báo của báo chí cách mạng phải là người cương trực, dũng cảm: “giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha”, biết tự ái, tự trọng khi Tổ quốc, Đảng, chế độ bị xúc phạm là bản thân mình bị xúc phạm, phải kiên quyết, kịp thời đập lại ngay, không hèn nhát né tránh, làm ngơ bởi trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc không của riêng ai và “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổng sẽ để phần ai?”.

4. Chú trọng tuyên truyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giới thiệu những điển hình tốt về dân vận, phê phán lên án những cá nhân trong đội ngũ cán bộ đảng, nhà nước, đoàn thể vi phạm chính sách pháp luật, mất dân chủ, gây mất đoàn kết, nêu gương xấu, tham nhũng, tiêu cực, tạo cớ để các thế lực thù địch xuyên tạc bôi nhọ Đảng, Nhà nước thì chẳng khác nào “nạp thêm đạn cho địch”.

5. Kiên quyết, kịp thời vạch trần âm mưu chia rẽ của địch, những luận điệu, “kiến nghị” đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 2013, bài học xương máu của Liên - Xô là sau khi xóa bỏ Điều 6 Hiến pháp Xô - Viết, ngoài Đảng Cộng sản Liên Xô đã xuất hiện 153 đảng phái khác đều do nước ngoài tài trợ, chi phối, chỉ đạo dẫn đến sự sụp đổ của Liên Bang Xô - Viết khi Đảng cộng sản mất vai trò lãnh đạo. Từ bài học đó, nhà báo cách mạng cần kiên quyết bác bỏ mọi thứ lý thuyết bịp bợm, mị dân đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Đó là yêu cầu có tính nguyên tắc, trong hàng ngũ nhà báo, ai còn mơ hồ nguyên tắc này nên loại ngay khỏi hàng ngũ các nhà báo cách mạng.

Kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam là dịp để các nhà báo cách mạng tự hào với truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam đã đồng hành cùng đất nước và dân tộc. Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, sự phát triển của đất nước đều có sự đóng góp xứng đáng. Yêu cầu phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay đặt ra cho mỗi nhà báo sứ mệnh và trách nhiệm nặng nề và vẻ vang bởi báo chí cách mạng là của Đảng, của Nhà nước và nhân dân. Để tham gia đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có nhiều cách, nhiều việc làm thiết thực, cùng với những bút chiến đanh thép, sắc sảo thì thường ngày tuyên truyền lấy cái đẹp dẹp cái xấu, cổ vũ người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, góp phần để mỗi địa phương, đơn vị ngày thêm giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc bình yên, trong ấm ngoài êm làm cho dân giàu, nước mạnh cũng là thiết thực bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ từ sớm, từ xa.

 

                                                                        Ngân Hà

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải