song
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, năng lực cho các nhà báo trẻ trong thời kỳ hội nhập hiện nay
Ngày xuất bản: 08/01/2019 12:00:00 SA
Lượt đọc: 40651

 Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, năng lực cho các nhà báo luôn là mối quan tâm hàng đầu của nền báo chí cách mạng nước ta. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, cùng với sự bùng nổ thông tin đi kèm sự phát triển công nghệ đòi hỏi báo chí cách mạng Việt Nam phải có sự chuyển mình để phù hợp với hoàn cảnh mới. Điều này đặt ra vấn đề lớn đối với báo chí hiện nay, đặc biệt là đội ngũ những nhà báo trẻ cần phải có cái nhìn tổng quan, sâu rộng về báo chí thế giới. Muốn thế, đội ngũ những nhà báo trẻ cần được chăm lo, bồi dưỡng, không ngừng nâng cao kiến thức, phẩm chất, năng lực, đạo đức để  phù hợp với thời đại, từ đó nắm bắt thêm nhiều cơ hội trong thời kỳ hội nhập.   

Trong thời đại truyền thông - kỹ thuật số hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của internet và sự lấn lướt của mạng xã hội, trước đòi hỏi ngày càng cao của công chúng và yêu cầu ngày càng cao của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí, đòi hỏi các cấp Hội Nhà Báo Việt Nam thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, mở các lớp đào tạo chuyên sâu về năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo trẻ tương lai. Đào tạo, phát triển đội ngũ nhà báo trẻ đủ về số lượng và chất lượng, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, từ đó phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển đất nước. Trong xu thế hội nhập quốc tế, ngoài yêu cầu với nhà báo trẻ phải có trình độ nghiệp vụ chuyên môn giỏi thì trong giai đoạn cách mạng hiện nay đội ngủ nhà báo trẻ cần được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ báo chí; phải thông thạo những kỹ năng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Ngoài kiến thức chuyên sâu thuộc lĩnh vực phụ trách, phải trau dồi, rèn luyện để có kiến thức rộng rãi về các lĩnh vực khác, nhất là kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật…   

Ươm mầm những tài năng trẻ

Yêu cầu đối với nhà báo trẻ hiện nay là phải thật giỏi một lĩnh vực và làm tốt nhiều lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, các nhà báo trẻ cũng cần có trình độ ngoại ngữ và trình độ tin học tương ứng. Đây là điểm yếu, thậm chí rất yếu mà các nhà báo trẻ chúng ta cần ra sức khắc phục nếu không muốn để mình rơi vào tình trạng tụt hậu so với mặt bằng chung của giới báo chí đương đại trên toàn thế giới.

Để  trở thành những nhà báo “ đa phương tiện” trong thời kỳ hội nhập, đội ngũ nhà báo trẻ hiện nay cần được quan tâm bồi dưỡng và phải tự bồi dưỡng toàn diện để không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp. Phải tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng làm báo hiện đại cũng như rèn luyện đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp để đáp ứng với cách thức làm báo đa phương tiện, vận dụng có chọn lọc kinh nghiệm của các nước về lĩnh vực tác nghiệp báo chí và quản lý báo chí.  Bởi vì, tầm quan trọng của việc bồi dưỡng kiến thức, năng lực của đội ngũ người làm Báo chí - truyền thông có vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong quá trình lãnh đạo báo chí phục vụ sự nghiệp cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc chăm lo, đào tạo đội ngũ nhà báo Việt Nam, coi đây là yêu tố có tính quyết định đối với vai trò và hiệu quả của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và dìu dắt, người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam, là người đặt nền móng cho những tư tưởng lãnh đạo báo chí, đào tạo và rèn luyện đội ngũ người làm báo cách mạng. Người nhấn mạnh: “Làm báo thì chính trị phải đi đầu. Chính trị đúng thì đường lối mới đúng”; vì vậy, cần quan tâm bồi dưỡng và tự bồi dưỡng toàn diện để không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp cho nhà báo.

Trong công cuộc đổi mới, hội nhập, đội ngũ nhà báo trẻ cần phải kịp thời cập nhật kiến thức mới, ứng dụng thành tựu công nghệ truyền thông thế hệ mới trong các khâu của hoạt động báo chí, không ngừng đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả các loại hình, sản phẩm báo chí, tăng sức cạnh tranh. Xây dựng một lực lượng báo chí, truyền thông đủ mạnh để đấu tranh có hiệu quả với những luồng thông tin xấu, độc, có hại đối với lợi ích của đất nước và nhân dân, vươn lên làm chủ dư luận xã hội. Điều này đòi hỏi các nhà báo trẻ phải lăn lộn với cuộc sống, hòa mình với quần chúng, sống trong dân, sẵn sàng chịu đựng mọi gian khổ, hy sinh. Đó là những phẩm chất, yếu tố quyết định đến sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong xu thế hội nhập.

ĐỨC TIẾN

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải