song
Yên Bái hướng tới một đô thị thông minh
Ngày xuất bản: 09/06/2021 12:00:00 SA
Lượt đọc: 486

 Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh (ĐTTM) tỉnh Yên Bái gồm hai dự án là: Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ĐTTM và Dự án Trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu ĐTTM tỉnh Yên Bái.

Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng được lắp đặt tại tòa nhà điều hành đô thị thị thông minh tỉnh

Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh (ĐTTM) tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2025 hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, nâng cao năng lực cạnh tranh, cung cấp các dịch vụ công chất lượng và kịp thời phục vụ người dân và doanh nghiệp để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. 

Đề án xây dựng mô hình ĐTTM tỉnh Yên Bái gồm hai dự án, đó là: Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ĐTTM và Dự án Trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu ĐTTM tỉnh Yên Bái.

Theo đó, Đề án được chia làm hai giai đoạn. 

Giai đoạn 2019 - 2021, Đề án sẽ ưu tiên triển khai các dự án gồm các hạng mục như: xây dựng tòa nhà điều hành ĐTTM và các hạng mục đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin gồm: Trung tâm tích hợp dữ liệu; lắp đặt hệ thống camera giám sát thông minh; Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng; xây dựng Trung tâm Điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu tập trung đa nhiệm; xây dựng hệ thống thông tin kế hoạch, tài chính thông minh và một số dịch vụ thông minh thuộc các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, du lịch, hành chính công theo nhu cầu thực tế để lựa chọn ưu tiên triển khai các nội dung của Đề án trên phạm vi toàn tỉnh hoặc ở một số địa bàn cụ thể và xây dựng mô hình thí điểm ĐTTM tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

Giai đoạn 2021 - 2025, Đề án sẽ tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng các kết quả triển khai giai đoạn 1 đồng thời triển khai dự án thuộc các lĩnh vực: quản lý đô thị, giao thông, tài nguyên - môi trường, lao động - thương binh và xã hội, nông nghiệp, công thương… với mục tiêu chính là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cách mạng công nghiệp 4.0, tạo bước đột phá trong thay đổi phương thức quản lý, chỉ đạo điều hành cho cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ công ích chất lượng và kịp thời, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đến nay, có 13/22 gói thầu thuộc Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ĐTTM hoàn thành; có 9/22 gói thầu đang triển khai thực hiện. Cụ thể, với gói thầu thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị tòa nhà điều hành ĐTTM, đến nay, công trình cơ bản hoàn thành toàn bộ tầng 1, tầng 2, tầng 3 và công trình phụ trợ bên ngoài tòa nhà. 

Gói thầu thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị, phần mềm hạng mục hệ thống camera giám sát ĐTTM đã lắp đặt đấu nối xong toàn bộ thiết bị máy chủ và hệ thống lưu trữ camera, cài đặt xong các phần mềm quản lý hệ thống camera phần mềm phân tích xử lý dữ liệu, phầm mềm giám sát xử phạt giao thông tại trung tâm tích hợp dữ liệu; lắp đặt xong hệ thống thiết bị tại trung tâm giám sát hệ thống camera tại Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố Yên Bái, Công an phường Đồng Tâm, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh; triển khai thi công móng cột, dựng được 103/105 móng cột lắp đặt camera; lắp đặt 67/141 tủ kỹ thuật; hoàn thành lắp đặt 48 công tơ điện tại các điểm của thành phố Yên Bái. Các gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị, phần mềm hạng mục trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; mua sắm, lắp đặt thiết bị hạng mục trung tâm giám sát an ninh không gian mạng... dự kiến sẽ hoàn thành lắp đặt trong tháng 6/2021.

Dự án Trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu ĐTTM tỉnh Yên Bái, với 7 hạng mục gồm: xây dựng kiến trúc ICT ĐTTM; xây dựng trung tâm thông tin kế hoạch, tài chính thông minh và xây dựng hệ thống giáo dục, y tế, du lịch thông minh.... 

Đến nay, Dự án hoàn thành 2 gói thầu, còn lại có 10/19 gói thầu đang triển khai. Trong quá trình thực hiện, các dự án cũng gặp một số khó khăn như: quy mô dự án lớn, công nghệ và kỹ thuật yêu cầu cao và mô hình trung tâm điều hành ĐTTM đa nhiệm chưa có tỉnh, thành phố nào trên toàn quốc thực hiện và Yên Bái là tỉnh đầu tiên trong cả nước lập hồ sơ chi tiết thực hiện Dự án này. 

Các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương còn thiếu, chưa rõ ràng để thực hiện. Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến tiến độ, một số gói thầu còn chậm. Thời gian tới, chủ đầu tư sẽ tiếp tục tập trung đôn đốc các nhà thầu huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra.

Việc triển khai xây dựng mô hình ĐTTM tỉnh Yên Bái nhằm ứng dụng công nghệ thông tin và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tạo bước đột phá trong thay đổi phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, cung cấp các dịch vụ công chất lượng, nhanh chóng và kịp thời; quản lý đô thị tinh gọn; bảo vệ môi trường hiệu quả; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Theo Báo Yên Bái

 

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải