song
sơ tuyển tác phẩm tham dự Giải Báo chí Yên Bái năm 2021
Ngày xuất bản: 01/04/2021 8:39:03 SA

Căn cứ Quyết định số 760/2007/QĐ - UBND ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải Báo chí Yên Bái hàng năm.

Thường trực Hội Nhà báo Yên Bái đề nghị Ban thư ký các chi hội tổ chức sơ tuyển, lựa chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc của hội viên được các báo và phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, của tỉnh đăng tải, phát sóng kể từ ngày 01/4/2020 đến 31/3/2021 (kể cả các tác phẩm của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, không phải là hội viên nhà báo cũng được tham dự giải). Các tác phẩm báo chí tham dự các giải của Trung ương, các Bộ, ngành được tặng từ Bằng khen trở lên không được tham dự.

Tác phẩm báo viết in trên khổ giấy A4; tác phẩm phát thanh, truyền hình ngoài lời bình trên khổ A4 kèm theo đĩa CD, VCD (mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm).

Tác phẩm ảnh báo chí: bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh đăng cùng trên một số báo, ghi rõ chú thích, lời bình. Ngoài ảnh in trên giấy ảnh cỡ 13 x 18cm phải gửi kèm bản chính hoặc phô tô trang báo đã đăng tải tác phẩm. Chỉ xét tác phẩm ảnh báo chí, không xét ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, mỗi nhóm ảnh không quá 10 ảnh.

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả có thể gửi tác phẩm dự giải ở tất cả các loại hình báo chí nhưng mỗi loại hình báo chí chỉ được gửi tối đa 02 tác phẩm. Tác phẩm dự giải phải ghi rõ họ tên, bút danh tác giả, được đăng tải, phát sóng ngày, tháng, năm nào? ở đâu? Tác phẩm không ghi rõ ngày, tháng, năm đăng tải, phát sóng hoặc không đúng mốc thời gian quy định không được xét chấm điểm.

 Tác phẩm báo chí gửi dự Giải Báo chí Yên Bái năm 2021 gửi về Thường trực Hội trước ngày 07/4/2021.

Tác phẩm của phóng viên, hội viên Hội Nhà báo gửi về Ban Thư ký các chi hội nhà báo nơi cơ quan công tác, tác phẩm của các nhà báo không chuyên gửi trực tiếp về Văn phòng Hội Nhà báo Yên Bái (Tổ 2 - Phường Yên Thịnh - Thành phố Yên Bái). Không nhận các tác phẩm gửi lẻ của hội viên, phóng viên tại các cơ quan báo chí và các tác phẩm gửi quá thời hạn quy định.

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải