song
 • Thể lệ giải báo chí toàn quốc viết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam”

  Ngày xuất bản: 11/08/2023 8:57:42 SA

  Giải báo chí toàn quốc viết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam” là giải thưởng do Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt phối hợp với Agribank tổ chức dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam. Sau đây Hội Nhà báo Yên Bái đăng toàn văn thể lệ giải.

 • Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

  Ngày xuất bản: 16/03/2023 3:02:11 SA

  Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò của nhân dân và các phương tiện truyền thông đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023.

 • Phát động thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam"

  Ngày xuất bản: 16/12/2022 3:18:18 SA

  Ngày 12 tháng 12 năm 2022, Hội Nhà báo Yên Bái đã phát động Phong trào thi đua ""Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam", gồm 12 tiêu chí, trong đó 6 tiêu chí dành cho xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và 6 tiêu chí danh cho người làm báo.

 • Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số

  Ngày xuất bản: 20/09/2021 7:34:53 SA

  Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số.

 • Về việc tham dự Giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021.

  Ngày xuất bản: 20/09/2021 8:01:48 SA

  Hội Nhà báo Yên Bái vừa có công văn số 122/HNB-VP ngày 17 tháng 9 năm 2021 về việc tham dự Giải Giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức.

 • Về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số.

  Ngày xuất bản: 20/09/2021 7:28:35 SA

  Hội Nhà báo Yên Bái vừa có công văn số 121/HNB-VP ngày 17 tháng 9 năm 2021 về việc tham dự Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số.

 • Về việc hưởng ứng giải báo chí “chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022

  Ngày xuất bản: 21/07/2021 8:34:30 SA

  Hội Nhà báo Yên Bái vừa có công văn số về việc tham dự giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022.

 • “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2021

  Ngày xuất bản: 19/07/2021 3:46:36 SA

  Ngày 18 tháng 6 năm 2021 Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2021

 • Quy chế Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2025 và Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) năm 2021.

  Ngày xuất bản: 09/07/2021 8:38:08 SA

 • Hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.

  Ngày xuất bản: 09/07/2021 8:29:39 SA

  Ngày 08 tháng 7 năm 2021, Hội Nhà báo Yên Bái đã có có CV gửi đến các cơ quan báo chí trong tỉnh, các chi hội nhà báo trực thuộc; TT Truyền thông, văn hóa các huyện, thị, thành phố về việc tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

 • 1-10 of 67<  1  2  3  4  5  6  7  >
  Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải