song
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2021
Ngày xuất bản: 19/07/2021 3:46:36 SA

Hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2021

Ngày 18 tháng 6 năm 2021 Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2021 đã có Quyết định số 46-QĐ/TU về việc ban hành Quy chế Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm, văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải “Búa liềm vàng”) giai đoạn 2021 - 2025.

 Quy chế Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm Văn học Nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2021 được đăng tải trên trang Thông tin Điện tử của Hội Nhà báo Yên Bái: hoinhabaoyenbai.org.vn trong mục Thông báo, hướng dẫn.

Hội Nhà báo Yên Bái đề nghị các cơ quan báo chí trong tỉnh, các chi hội nhà báo trực thuộc, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị, thành phố trong tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, tạo điều kiện cho các hội viên, phóng viên nhà báo tham gia dự Giải.

Trân trọng!

            Tải về: Tại đây 

 

 

 

 

 

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải