song
về việc rà soát, tổng hợp các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí Quốc gia
Ngày xuất bản: 10/07/2019 1:21:31 SA

Để thuận tiện cho công tác theo dõi, tổng hợp và làm công tác thi đua - khen thưởng. Thường trực Hội Nhà báo Yên Bái đề nghị các cơ quan báo chí trong tỉnh, các chi hội nhà báo trực thuộc tổng hợp danh sách những tác giả, tác phẩm đã đạt Giải báo chí Quốc gia (trước đây là Giải báo chí toàn quốc) gửi về Thường trực Hội Nhà báo Yên Bái tổng hợp trước ngày 25/7/2019.

(có biểu mẫu kèm theo)

Trân trọng./.

Mẫu đăng ký: doawnload tại đây

KT. CHỦ TỊCH

P. CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC


Đã kýNguyễn Xuân Cảnh

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải