song
Hướng dẫn nội dung Báo cáo phục vụ Đại hội VII, nhiệm kỳ 2015-2020 Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái.
Ngày xuất bản: 10/09/2015 12:00:00 SA

  Để chuẩn bị tốt cho Đại hội VII - Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Yên Bái. Thường trực Hội yêu cầu các Chi hội Nhà báo trực thuộc báo cáo tóm tắt một số nội dung phản ánh hoạt động của chi hội kể từ năm 2010 đến năm 2015 như sau:

     I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA CHI HỘI:

     - Tổng số hội viên hiện nay có bao nhiêu?

     - Chất lượng hội viên: + Số hội viên là đảng viên:

           + Số hội viên là đoàn viên:

                                  + Trình độ chuyên môn: - Đại học:

                                                                         - Trung cấp:

                                                                         - Phổ thông trung học:

                                  + Trình độ lý luận:         - Cao cấp

                                                                      - Trung cấp:

        - Sơ cấp:

     - Hội viên là người dân tộc ít người:

     - Nêu tóm tắt đặc điểm của chi hội, những khó khăn và thuận lợi tác động

     II. HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ:

     - Việc hội viên thực hiện tôn chỉ của các cơ quan báo chí.

     - Chấp hành sự phân công công tác của cơ quan báo chí.

     - Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của cơ quan báo chí giao.

     - Hội viên góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức

     - Việc thực hiện quy định đạo đức nghề nghiệp.

     - Số lượng hội viên đoạt giải các cuộc thi của ngành và cơ quan báo chí.

     - Số lượng hội viên đoạt giải báo chí hàng năm của tỉnh.

     - Số lượng hội viên đoạt giải báo chí Toàn quốc và Quốc gia (Ghi rõ từng loại giải qua từng năm từ 2010 - 2015).

     - Số lượng hội viên được xét hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao.

     - Số lượng hội viên được Trung ương và tỉnh khen thưởng tác phẩm báo chí hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Chỉ thị 03 – CT/TW, ngày 14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

     III. CÔNG TÁC HỘI

     - Đánh giá việc duy trì sinh hoạt hội, nội dung, chất lượng sinh hoạt của chi hội. Ý thức của hội viên đối với công tác hội (nêu những nguyên nhân khách quan, chủ quan của những ưu điểm cũng như những tồn tại)

     - Việc tham gia sinh hoạt câu lạc bộ của các hội viên nhà báo là nữ.

     - Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội của chi hội và Đại hội VI Hội Nhà báo tỉnh về củng cố tổ chức, đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.

     - Số lượng hội viên được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ qua các kênh của Hội Nhà báo và cơ quan báo chí tổ chức.

     - Đánh giá hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT của chi hội

     - Đánh giá việc thực hiện các phong trào thi đua của hội, của cơ quan và của tỉnh phát động.

     - Số lượt hội viên được tặng các danh hiệu thi đua của Nhà nước, bằng khen của tỉnh và TW Hội, giấy khen của Tỉnh Hội.

     - Đánh giá các hoạt động từ thiện nhân đạo, hoạt động thăm hỏi cán bộ hội viên hàng năm.

     Trên đây là một số nội dung cơ bản phục vụ cho việc xây dựng báo cáo Đại hội Hội Nhà báo Yên Bái lần thứ VII. Đề nghị các chi hội rà soát tổng hợp báo cáo về Thường trực Hội Nhà báo tỉnh chậm nhất vào ngày 31/8/2015. Yêu cầu báo cáo ngắn gọn, đầy đủ, chính xác./.

 

TM. HỘI NHÀ BÁO YÊN BÁI

P. CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

Đã ký

                                                                                                             

 

Nguyễn Xuân Cảnh

Tệp đính kèm: Tải về 

CÁC TIN KHÁC

 • Thể lệ giải báo chí toàn quốc viết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam”
 • Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023
 • Phát động thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam"
 • Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số
 • Về việc tham dự Giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021.
 • Về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số.
 • Về việc hưởng ứng giải báo chí “chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022
 • “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2021
 • Quy chế Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2025 và Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) năm 2021.
 • Hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.
 • 1-10 of 67<  1  2  3  4  5  6  7  >
  Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải