song
Về việc hưởng ứng giải báo chí “chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022
Ngày xuất bản: 21/07/2021 8:34:30 SA

 Về việc hưởng ứng giải báo chí “chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022

Hội Nhà báo Yên Bái vừa có công văn số về việc tham dự giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022. Do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và sẽ trao thưởng cho các tác phẩm đạt Giải vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (8/11/1930 - 18/11/2022).

Lễ trao giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019 – 2020, ngày 10 tháng 11 năm 2020 tại Hà Nội

 Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự giải từ ngày 21/6/2021 đến hết ngày 20/9/2022 (tính theo dấu bưu điện).

Thể lệ đăng trên trang Thông tin Điện tử của Hội Nhà báo Yên Bái: hoinhabaoyenbai.org.vn  trong mục Thông báo, hướng dẫn.

* Các tác giả gửi trực tiếp tác phẩm về địa chỉ: Ban Tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Số 46, Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Để chuyển tải tới xã hội, cộng đồng những sự kiện, vấn đề thời sự thực tiễn, những thành tựu phát triển của đất nước, cổ vũ và phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc. Hội Nhà báo Yên Bái đề nghị các cơ quan báo chí trong tỉnh, các chi hội nhà báo trực thuộc, Trung tâm TT&VH các huyện, thị, thành phố trong tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, tạo điều kiện cho các hội viên, phóng viên nhà báo tham gia dự Giải.

 

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải