song
Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở TW & địa phương 2013
Ngày xuất bản: 10/09/2015 12:00:00 SA

 (HNBVN). Ngày 27/5/2013, Văn phòng HNBVN đã ban hành Công văn Số 616/CV-VPHNBVN về việc Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán kinh phí Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và Địa phương năm 2013. Để tiện cho các cấp Hội, BBT xin đăng lại toàn văn:

Công văn số 616/CV-VPHNBVN.              Tải về tại đây

Mẫu quyết toán kinh phí Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và Địa phương 2013.         Tải về tại đây

 

CÁC TIN KHÁC

 • Thể lệ giải báo chí toàn quốc viết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam”
 • Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023
 • Phát động thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam"
 • Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số
 • Về việc tham dự Giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021.
 • Về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số.
 • Về việc hưởng ứng giải báo chí “chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022
 • “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2021
 • Quy chế Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2025 và Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) năm 2021.
 • Hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.
 • 1-10 of 67<  1  2  3  4  5  6  7  >
  Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải