song
Hướng dẫn việc đổi và cấp thẻ Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2011- 2016
Ngày xuất bản: 10/09/2015 12:00:00 SA

 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC ĐỔI VÀ CẤP THẺ HỘI VIÊN

HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2016

 

    Kính gửi: -Thường trực HNB các tỉnh, thành phố, các Liên chi hội  Nhà báo;

                    - Ban Thư ký các Chi hội Nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam

Căn cứ quy định về việc đổi và cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam theo thời hạn 5 năm một lần (theo nhiệm kỳ đại hội), Hội Nhà báo Việt Nam trân trọng thông báo về việc đổi và cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2011-2016.

Để việc đổi và cấp thẻ hội viên giai đoạn 2011-2016 bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn được xét đổi và cấp thẻ hội viên:

- Toàn bộ số hội viên đã được đổi và cấp thẻ hội viên giai đoạn 2006-2011 hoặc đã có quyết định chuẩn y kết nạp sau Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam (từ tháng 9/2010-12/2010) chưa được cấp thẻ hội viên giai đoạn 2006-2011.

- Hội viên mới được xét kết nạp (cấp thẻ ngay sau khi được chuẩn y kết nạp).

- Có đầy đủ hồ sơ và đã quyết định chuẩn y kết nạp hội viên mới.

- Không vi phạm về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp báo chí; không bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm xét đổi, cấp thẻ;

-  Hội viên đã thực hiên nghĩa vụ đóng hội phí theo đúng quy định của Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam.

2. Hồ sơ đề nghị đổi, cấp thẻ hội viên:

a) Sơ yếu lý lịch (Bản khai) của người đề nghị đổi, cấp thẻ hội viên  do người đề nghị đổi, cấp thẻ thực hiện việc kê khai theo mẫu quy định (có dán ảnh), được người đứng đầu cơ quan báo chí ký duyệt, đóng dấu của cơ quan báo chí (theo mẫu gửi kèm).

b) Hai (2) ảnh 2 x 3cm của người đề nghị đổi, cấp thẻ hội viên ghi tên, địa chỉ công tác sau ảnh.

c) Những người đề nghị cấp thẻ lần đầu phải ghi rõ số quyết định kết nạp hội viên mới.

d) Bản tổng hợp danh sách đề nghị đổi, cấp thẻ hội viên phải có đủ thông tin về hội viên có chữ ký, đóng dấu xác nhận của lãnh đạo tổ chức Hội Nhà báo trực thuộc Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam (theo mẫu gửi kèm).

e) Công văn của tổ chức Hội Nhà báo gửi Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đổi, cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2011-2016.

 

3) Thời gian, thời hạn nhận hồ sơ và đổi, cấp thẻ hội viên:

- Thời gian, thời hạn nhận hồ sơ: từ 1/6/2011 đến 30/9/2011.

  - Thời gian, thời hạn đổi, cấp thẻ: từ 1/6/2011 đến 31/12/2011.

Sau khi lấy xác nhận của lãnh đạo tổ chức Hội Nhà báo trực thuộc Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, gửi hồ sơ đề nghị đổi, cấp thẻ hội viên giai đoạn 2011-2016 về Ban Công tác Hội - Hội Nhà báo Việt Nam.

 Lưu ý: Đề nghị các cấp Hội Nhà báo rà soát, kiểm tra toàn bộ thông tin liên quan về người đề nghị đổi, cấp thẻ hội viên... trước khi gửi hồ sơ về Hội Nhà báo Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện cần biết thêm thông tin, xin liên hệ trực tiếp với Ban công tác Hội (Điện thoại: 04.3826.8566 - 0989817989 - 0914045243).

TM THƯỜNG TRỰC THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

 

Hà Minh Huê             

Nguồn tin: Ban Công tác Hội

 

CÁC TIN KHÁC

 • Thể lệ giải báo chí toàn quốc viết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam”
 • Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023
 • Phát động thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam"
 • Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số
 • Về việc tham dự Giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021.
 • Về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số.
 • Về việc hưởng ứng giải báo chí “chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022
 • “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2021
 • Quy chế Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2025 và Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) năm 2021.
 • Hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.
 • 1-10 of 67<  1  2  3  4  5  6  7  >
  Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải