song
Sơ kết và trao giải đợt II/2019 cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”
Ngày xuất bản: 14/08/2019 1:33:42 SA

Thực hiện Công văn số 877 - CV/BDVTU, ngày 06/3/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái về việc Chuẩn bị sơ kết và trao giải đợt II/2019 Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”.

Để chuẩn bị sơ kết và trao giải đợt II Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” trong dịp kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019), Hội Nhà báo Yên Bái đề nghị cơ quan báo chí chỉ đạo, các chi hội nhà báo tiếp tục động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để hội viên, nhà báo tích cực tham dự cuộc thi viết.

Thời gian nhận tác phẩm: Hết ngày 10/9/2019 (theo dấu bưu điện).

Địa chỉ nhận: Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái (Tổ 11, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Các tác phẩm tham dự cuộc thi “Dân vận khéo” năm 2019 là các tác phẩm đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng trong khoảng thời gian từ 06/9/2018 đến 06/9/2019. Bao gồm các tác phẩm báo chí phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội, có sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể nhân dân; những tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu, những kinh nghiệm hay, mô hình tốt trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị…, có tính bền vững, sức lan tỏa và đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, đơn vị trên phạm vi toàn tỉnh.

Đề nghị các cơ quan báo chí chỉ đạo; các chi hội nhà báo triển khai thực hiện đúng kế hoạch.

Trân trọng!

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải