song
Sơ tuyển tác phẩm dự Giải báo chí Quốc gia năm 2017
Ngày xuất bản: 15/03/2018 2:27:05 SA

 Ngày 09/02/2018 Hội đồng Giải báo chí Quốc gia có Hướng dẫn số 106/HD- HĐGBCQG về việc Tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí Quốc gia lần thứ XII - Năm 2017.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội Nhà báo về việc tuyển chọn các tác phẩm tham dự Giải báo chí Quốc gia hàng năm, Hội Nhà báo Yên Bái làm công văn đề nghị Ban thư ký các chi hội nhà báo tiến hành sơ tuyển các tác phẩm báo chí của chi hội mình và gửi về Thường trực Hội Nhà báo Yên Bái trước ngày 09/3/2018, để Ban tuyển chọn xét và gửi về Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Những tác phẩm gửi sau Thường trực Hội không tiếp nhận.

Thường trực Hội Nhà báo Yên Bái phôtô Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí Quốc gia năm 2017 (hoặc xem tại trang thông tin điện tử http://hoinhabaoyenbai.org.vn) để các chi hội làm căn cứ sơ tuyển.

Ban thư ký các chi hội nhà báo trực thuộc tổ chức sơ tuyển, lập danh sách và gửi tác phẩm về Thường trực Hội Nhà báo Yên Bái.

Những tác giả không phải là hội viên Hội Nhà báo gửi tác phẩm trực tiếp về Thường trực Hội theo địa chỉ: Hội Nhà báo Yên Bái, tổ 11, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái./.

Trân trọng!

TM. HỘI NHÀ BÁO YÊN BÁI

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC


Đã kýNguyễn Xuân Cảnh

CÁC TIN KHÁC

 • Thể lệ giải báo chí toàn quốc viết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam”
 • Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023
 • Phát động thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam"
 • Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số
 • Về việc tham dự Giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021.
 • Về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số.
 • Về việc hưởng ứng giải báo chí “chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022
 • “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2021
 • Quy chế Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2025 và Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) năm 2021.
 • Hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.
 • 1-10 of 67<  1  2  3  4  5  6  7  >
  Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải