song
Tham gia Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019
Ngày xuất bản: 17/09/2019 3:05:01 SA

 Ngày 16 tháng 9, Thường trực Hội Nhà báo có Công văn số 120/CV-HNB về việc tham gia Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019 gửi đến các cơ quan báo chí trong tỉnh và các Chi hội Nhà báo trực thuộc với nội dung như sau:

Thực hiện Công văn số 902/VPĐP-TTHTQT ngày 03 tháng 09 năm 2019 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc tham gia Cuộc thi báo chí viết về NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phát động.

Tiếp nối thành công từ Cuộc thi NTM trước đó, Ban tổ chức phát động Cuộc thi năm 2019 nhằm góp phần thúc đẩy phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới.

Hội Nhà báo Yên Bái đề nghị các cơ quan báo chí trong tỉnh, các chi hội nhà báo trực thuộc quan tâm, động viên, tạo điều kiện để hội viên, nhà báo tham gia Cuộc thi.

(Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019  xem tại địa chỉ http://hoinhabaoyenbai.org.vn, trong mục Thông báo - Hướng dẫn).

Các tác phẩm tham dự Cuộc thi năm 2019 phải là các tác phẩm được đăng, phát trên báo chí tính từ ngày 21/10/2018 đến ngày 20/10/2019.

Địa chỉ nhận tác phẩm: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác giả gửi qua thư điện tử nongthonmoi@mard.gov.vn để tổng hợp.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC


Đã ký


Nguyễn Xuân Cảnh

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải