song
Viết tham luận tại Đại hội VIII Hội Nhà báo Yên Bái
Ngày xuất bản: 14/02/2020 4:00:30 SA

Căn cứ theo Kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2020 và cuộc họp của Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái ngày 11 tháng 02 năm 2020 về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Hội đề nghị các chi hội phân công hội viên viết báo cáo tham luận tại Đại hội như sau:

- Chi hội nhà báo Báo Yên Bái:

Nhà báo Hà Thanh Hương - Trưởng phòng Xây dựng Đảng - Nội chính.

Chủ đề tham luận: Làm thế nào để báo Đảng địa phương tuyên truyền đúng, trúng hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp

- Chi hội nhà báo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Yên Bái:

Nhà báo Đỗ Phương Lan - Trưởng phòng Thời sự

Chủ đề tham luận: Làm thế nào để báo chí chính thống trở thành dòng thông tin chủ lưu (mang tính định hướng dư luận xã hội).

- Chi hội nhà báo Tạp chí Văn nghệ tỉnh Yên Bái:

Nhà báo Nông Quang Khiêm

Chủ đề tham luận: Trách nhiệm Người làm báo tham gia mạng xã hội (đặc biệt là Văn hóa nghề nghiệp).

- Chi hội nhà báo Thông tin - Truyền thông:

Nhà báo Đinh Thị Xuân Hương - Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái

Chủ đề tham luận: Nâng cao đạo đức nghề nghiệp của Người làm báo

Nội dung báo cáo tham luận dài không quá 03 trang giấy A4 (thời gian từ 5 - 7 phút). Và trình bày tại Đại hội theo đúng nội dung đã chuẩn bị.

Để Đại hội Hội Nhà báo Yên Bái đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thành công tốt đẹp. Thường trực Hội Nhà báo Yên Bái gửi công văn đề nghị các chi hội và hội viên có trách nhiệm viết báo cáo tham luận theo chủ đề trên và gửi về văn phòng Hội trước ngày 10 /3/2020 để tổng hợp và trình lên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Yên Bái chuẩn bị cho Đại hội.

 Trân trọng!

TM.BCH HỘI NHÀ BÁO YÊN BÁI

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC


Đã ký
Nguyễn Xuân Cảnh 

 

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải