song
 • Viết tham luận tại Đại hội VIII Hội Nhà báo Yên Bái

  Ngày xuất bản: 14/02/2020 4:00:30 SA

  Ngày 13/2/2020 , Hội Nhà báo Yên Bái có CÔng văn gửi đến các Chi hội Nhà báo trực thuộc và các đồng chí có tên trong danh sách về việc tham gia viết tham luận tại Đại hội VIII Hội Nhà báo Yên Bái với nội dung như sau:

 • Tham gia Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019

  Ngày xuất bản: 17/09/2019 3:05:01 SA

  Ngày 16 tháng 9, Thường trực Hội Nhà báo có Công văn số 120/CV-HNB về việc tham gia Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019 gửi đến các cơ quan báo chí trong tỉnh và các Chi hội Nhà báo trực thuộc với nội dung như sau:

 • Sơ kết và trao giải đợt II/2019 cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”

  Ngày xuất bản: 14/08/2019 1:33:42 SA

  Thường trực Hội Nhà báo Yên Bái có Công văn số 107/CV- HNB, ngày 07/8/2019 về việc sơ kết và trao giải đợt II/2019 cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” gửi tới các cơ quan báo chí trong tỉnh với nội dung như sau:

 • Tham gia cuộc thi Giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2019 – 2020

  Ngày xuất bản: 14/08/2019 1:24:02 SA

  Ngày 07 tháng 8 năm 2019, Thường trực Hội Nhà báo Yên Bái có Công văn số 108/HNB- VP về việc tham gia cuộc thi Giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2019 – 2020 gửi tới các cơ quan báo chí trong tỉnh, các chi hội nhà báo trực thuộc với nội dung như sau:

 • về việc rà soát, tổng hợp các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí Quốc gia

  Ngày xuất bản: 10/07/2019 1:21:31 SA

  Thường trực Hội Nhà báo Yên Bái có Công văn số 88/CV-HNB, ngày 9 tháng 7 năm 2019 về việc rà soát, tổng hợp các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí Quốc gia gửi tới các cơ quan báo chí trong tỉnh, các chi hội Nhà báo trực thuộc có nội dung như sau:

 • Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của người

  Ngày xuất bản: 10/07/2019 1:17:28 SA

  Ngày 9 tháng 7 năm 2019, Thường trực Hội Nhà báo có Công văn số 87/CV-HNB về việc tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của người gửi tới các cơ quan báo chí trong tỉnh và các chi hội nhà báo trực thuộc với nội dung như sau:

 • V/v tham dự cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”- Đợt II

  Ngày xuất bản: 10/06/2019 8:40:25 SA

  Thường trực Hội Nhà báo Yên Bái có Công văn số 58/CV-HNV, ngày 28 tháng 5 năm 2019 về việc tham dự cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” – Đợt II. Nội dung như sau

 • Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

  Ngày xuất bản: 04/06/2019 12:49:15 SA

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Quyết định số 2228/QĐ-BNN-VPĐP ngày 01/6/2017 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Cuộc thi được phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, kéo dài từ năm 2017 đến 2020, được trao giải hàng năm và tổng kết vào năm 2020.

 • Về việc tham dự Giải báo chí toàn quốc "Tự hào Nông dân Việt Nam" năm 2018

  Ngày xuất bản: 21/08/2018 1:46:40 SA

  Ngày 20/8/2018, Thường trực Hội Nhà báo đã có Công văn số 105/CV-HNB về việc tham dự Giải báo chí toàn quốc “Tự hào Nông dân Việt Nam” gửi tới các chi hội nhà báo trực thuộc, các cơ quan báo chí trong tỉnh với nội dung như sau:

 • Tham dự Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2018

  Ngày xuất bản: 21/08/2018 1:55:14 SA

  Hội Nhà báo Yên Bái có Công văn số 104/CV-HNB ngày 20/8/2018 gửi tới các cơ quan báo chí, các chi hội nhà báo trực thuộc về việc tham dự Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2018 với nội dung như sau:

 • 21-30 of 67<  1  2  3  4  5  6  7  >
  Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải